Magazín Elita

Tkát

Tkáme-li   na stavu (jen tak), jen díky svému úsilí můžeme být úspěšnější. Musíme-li tkát (jsme tkalce), musíme očekávat, že přijdou chudé časy. Stav, který není v pořádku  upozorňuje na chyby, které děláme a budeme je muset napravit.

HALLOWEEN DĚTSKÉ AKCE 4+2 ZDARMA

LIFE!

ALFONS MUCHA - SLOVANSKÁ EPOPEJ