Magazín Elita

Samet

Vyjadřuje čest a slávu v metráži, ale i ješitnost a domýšlivost, pokud z něj  mákme zhotovený oděv či se jím zdobíme.

NÁRODNÍ VÝSTAVA HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT

Gympl