Magazín Elita

Řetěz (železný)

Nový řetěz značí dlouhý život. Napadený rzí naznačuje temnou budoucnost. Zlatý značí enormně dobré časy. Svazuje nás nějaký slib, který nás spíše tíží.

NÁRODNÍ VÝSTAVA HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT

Gympl