Rez

Musíme nutně začít hájit svoji čest. Často vyjadřuje ztělesnění nenávisti.

Mirakulum

Slunovrat