Magazín Elita

Rekrut

Nabádá  k větší  kázni.

MALUMA V PRAZE

ŠTĚSTÍ PŘEJE PŘIPRAVENÝM