Rébus

Prověřuje psychickou odolnost snícího a také jeho vlastnosti.