Magazín Elita

Rajské jablko

Symbol sexuality, namlouvání a touhy po čistých citových vztazích. Nezralá jablíčka jsou varováním před unáhleností ve vztazích především.

MALUMA V PRAZE

ŠTĚSTÍ PŘEJE PŘIPRAVENÝM