Magazín Elita

Racek

Upozorňuje nás na naše potlačované city k osobě, kterou nemůžeme denně potkávat, city byly pouze naznačené.

NÁRODNÍ VÝSTAVA HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT

Gympl