Magazín Elita

Racek

Upozorňuje nás na naše potlačované city k osobě, kterou nemůžeme denně potkávat, city byly pouze naznačené.

MALUMA V PRAZE

ŠTĚSTÍ PŘEJE PŘIPRAVENÝM