Magazín Elita

Rabín

Židům přináší   štěstí, ostatní varuje před potupou.

MALUMA V PRAZE

ŠTĚSTÍ PŘEJE PŘIPRAVENÝM