Příliv

Je spíše negativním znakem, který nás upozorňuje na zákonitosti života.