Magazín Elita

Prut

Většinou značí naše vlastní potrestání. Bijeme-li někoho, ztroskotají naše plány. Také upozorňuje, že máme málo zkušeností, je-li jich více svázaných.

NÁRODNÍ VÝSTAVA HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT

Gympl