Magazín Elita

THE MOMENTS MALÍŘKY GARDIANOVÉ JE K VIDĚNÍ V BEROUNĚ

THE MOMENTS MALÍŘKY GARDIANOVÉ JE K VIDĚNÍ V BEROUNĚ

Výstava The Moments je ve své polovině. Samotnou výstavu v klubovém domu Beroun Golf Club zahájil na sklonku března spolu s uznávanou malířkou Pavlínou Gardianovou sám prezident klubu Ing. Vojtěch Matějček. Důstojně tak zahájil společenskou část letošní sezóny.

Beroun Golf Club se nachází v čarokrásném prostředí s fantastickou atmosférou a energií, což je pro spojení s Pavlíninou tvorbou pozemský ráj. Potvrdila to nejen ona sama, ale i svými slovy i Ing. Vojtěch Matějček: „Její obrazy skvěle souzní s nastupujícím jarem a nastavují laťku našeho celoročního výstavního cyklu velmi vysoko. A co je opravdu výborné, je to, že v květnu, tedy v měsíci, po který bude výstava u nás instalována, se v našem klubu odehraje mnoho významných sportovních i společenských akcí,“ pronesl v úvodu prezident klubu.

Známá malířka, je také mnoha svými příznivci přezdívána něžnou surrealistkou s křídly anděla. Ten, kdo se již s Pavlínou Gardianovou potkal, pohovořil s ní o životě samotném, ale i o obrazech, do jejichž hloubi vetkává porozumění, lásku i poselství, prahne po dalším setkání s ní. Třeba přímo v její galerii v rodném Podkrkonoší, malebném kraji spiritismu či na další vernisáži. Jedna z účastnic se vyznala z obdivu k jejím dílům a ten, kdo má alespoň jeden z nich ve své sbírce musí jen souhlasit: „Její obrazy jsou jako příjemně doznívající sen těsně po probuzení...“

Moderátor Libor von Baselides byl natolik nadšen z jejích děl i jí samotné, že na místě zarecitoval vlastní verše o lásce a pocitech, které patřily především Pavlíně Gardianové: „Přijďte konečně, nejskutečnější ženo a nejskutečnější přelude! Vy, pro kterou jsem psal všechnu svou poezii. Až se mi zjevíte, mořská hvězdo, anebo krápníku, jsem si jist, že úžasem oněmím!“

Skladatel a spisovatel Zdenek Merta je pevně spjat s  tvorbou Pavlíny Gardianové a téměř pravidelně ji hudebně doprovází na jejích vernisážích. O sympatické malířce řekl: „ Je to člověk s neuvěřitelnou energií, a že tak krásných malířek, které malují tak krásné obrazy jako Pavlína, existuje na světě jen málo.“ Hovořil i o její výjimečnosti, obdivoval i její půvab, ale především hloubku její tvorby a potvrdil, že se stal velkým obdivovatelem jejích obrazů a s velkou radostí si jeden z nich z berounské vernisáže odnesl domů.

Vidět něco tak krásného, co Pavlína Gardianova dokáže přenést na plátno v tak fantastickém a ojedinělém prostředí si prostě nemůžete nechat utéct. Až tam budete a ucítíte jakýsi ovan bez zjevné příčiny, tak to jen některý z andělů vystoupil z obrazu a lehce promáchl vzduch svými křídly.

Výstava potrvá až do 31. května 2017.

Fotogalerie
6664 6665 6666 6667

Další články z rubriky

PREMIÉRA FILMUDOKUMENTU IGORA CHAUNA: DOSPĚLÝM ZE DNE NA DEN

PREMIÉRA FILMUDOKUMENTU IGORA CHAUNA: DOSPĚLÝM ZE DNE NA DEN

KAUZU PRAŽSKÉ KAVÁRNY UŽ ZA PÁD DNŮ UVEDOU HERCI ZE ŠVANDOVA DIVADLA

KAUZU PRAŽSKÉ KAVÁRNY UŽ ZA PÁD DNŮ UVEDOU HERCI ZE ŠVANDOVA DIVADLA

LEGENDÁRNÍ BÍLÉ TAXI 5 VJÍŽDÍ DO KIN

LEGENDÁRNÍ BÍLÉ TAXI 5 VJÍŽDÍ DO KIN

DVĚ NEVĚSTY A JEDNA SVATBA

DVĚ NEVĚSTY A JEDNA SVATBA

AMERICKÁ ZPĚVAČKA LP BUDE V PRAZE

AMERICKÁ ZPĚVAČKA LP BUDE V PRAZE

HALADA