Propast

Podvědomě cítíme skutečné nebezpečí, které se i naplní.