Magazín Elita

OSLAVTE HROMNICE, ZAPOMENUTÝ SVÁTEK

OSLAVTE HROMNICE, ZAPOMENUTÝ SVÁTEK

Hromnice je označení křesťanského svátku, který připadá na 2. února. Tímto dnem končí dle tradic doba vánoční. Připomínáme si jím událost, kdy Marie, matka Ježíše a jeho otec Josef, přinesli svého syna do jeruzalémského chrámu, kde byl jako prvorozený zasvěcen Bohu. Zbožný starý muž, spravedlivý Simeon, měl prorockého ducha a vyřkl[1], že Ježíš bude „světlem k osvícení národů“.

K Hromnicím samozřejmě patří hromničky, svíčky, které se tento den v chrámech božích žehnají.  V časech minulých, avšak v některých krajích dodnes, se dávaly během bouřek zapálené do oken, aby ochránily stavení před bouřkami.  Dodnes nám však zapálená svíce 2. února připomíná Ježíše tím, že sebe sama spaluje, aby jiným dala světlo a naději. Proč si tuto slavnostní svíci slavnostně nevyzdobit[2]?

Hromnice jsou také oslavou brzkého příchodu jara. Svátek byl také spojen s ochranou před ohněm a blesky. K Hromnicím se v českém prostředí váže okolo čtyřiceti pranostik. Tou nejznámější jistě je: „Na Hromnice o hodinu více".

Hromnička také patří do rukou do rukou umírajícího proto, aby světlo z ní provázelo duši do nebe. V některých krajích obcházeli včelaři s hromničkou úly se včelstvy pro hojnost medu, jinde se v den Hromnic nesmělo tančit či používat jehly na šití. Do dnešních dnů je zachováno toto datum pro Den zasvěceného života pro řeholníky a řeholnice. Tento pamětní den se pravděpodobně uctívá až od 11. století a je často označován jako očišťování Panny Marie.

Svíce, kterými uzavřeme vánoční období, pro nás připravil:

HRUSKADESIGN

HRUSKADESIGN - kvĕtinový atelier

-lz-

 [1]Celé vyprávění najdete v Bibli v Lukášově evangeliu, kapitola 2, verše 22-40 (Lk 2,22-40)

[2]Je vždy nutné myslet na veškerá pravidla bezpečnosti a nazdobenou svící včas uhasit či ji odzdobit!

Fotogalerie
6288 6289 6290 6291

Další články z rubriky

SwissCard – spřízněná duše všech žen

SwissCard – spřízněná duše všech žen

Dermacol otevírá další nové obchody

Dermacol otevírá další nové obchody

SPRÁVNÁ PÉČE O ZDRAVÍ ZAČÍNÁ U STŘEV

SPRÁVNÁ PÉČE O ZDRAVÍ ZAČÍNÁ U STŘEV

BUĎTE VÍTĚZEM S NOVOU LIMITOVANOU EDICÍ NOŽŮ ALOX 2019 OD VICTORINOX!

BUĎTE VÍTĚZEM S NOVOU LIMITOVANOU EDICÍ NOŽŮ ALOX 2019 OD VICTORINOX!

HRA, ZÁŽITKY I BUBNOVÁNÍ POMŮŽE S HYPERAKTIVITOU I PORUCHAMI SOUSTŘEDĚNÍ

HRA, ZÁŽITKY I BUBNOVÁNÍ POMŮŽE S HYPERAKTIVITOU I PORUCHAMI SOUSTŘEDĚNÍ

NÁRODNÍ VÝSTAVA HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT

Gympl