Magazín Elita

Porod

Štěstí, rodinná událost, naplnění cíle. Pro ženu je symbolem rozhodnutí ke změně svého života.  Pro  muže bývá rozchodem se svojí partnerkou. Pro obchod není nejlepším znakem.  Narodí-li se chlapec, mohou být obchody zajímavé, avšak narození děvčete je spíše špatnými zkušenostmi. Vidíme-li vlastní porod, máme možnost začít znovu nebo lépe. Jme-li přítomni těžkému porodu, či mrtvého dítěte, čekají nás bolestné chvíle, zármutek či nemoc. Porod zvířete je vždy výnosným obchodem a obecně platí, že nás čeká dobré období.

ALFONS MUCHA - SLOVANSKÁ EPOPEJ