Magazín Elita

FARMA ČECHOVI

FARMA ČECHOVI

Farma manželů Čechových se nachází vlokalitě Postřelmova a  Rovenska na Šumpersku Olomoucký. Společně hospodaří ekologicky na 150,25 ha orné půdy (z toho 7,52 ha je v přechodném období) a na 22,4 ha travních porostů.  Další pastevní areál o výměře cca 25 ha TTP je situován na okraji města Zábřeh.

Ekochov: Chovají stádo ovcí s velikostí cca 250 bahnic se zaměřením na produkci jehněčího masa. Ovce jsou chovány formou pastevního výkrmu s celoročním venkovním ustájením. A dále pro radost chovají koně plemene hafling.

Rostlinná bioprodukce: Na farmě se zaměřují zejména na pěstování pšenice špaldy, žita, ovsa a luskovin. Od roku 2008 se farma zabývá výrobou osiv pšenice ozimé, špaldy, pohanky, luskovin a jetelovin. Většinu své produkce dodávají pro potravinářské využití nebo jako osivo do společností PRO-BIO obchodní společnost s.r.o., která je dále zpracovává. Pícniny jsou zužitkovány jako krmení pro vlastní potřebu.

Odbyt: Farma od svého vzniku úzce spolupracuje se společností PRO-BIO obchodní společnost, která se zabývá výrobou biopotravin a patří mezi největší výrobce biopotravin jak v regionu Olomouckého kraje, tak v ČR. Své osevní postupy farma přizpůsobuje poptávce výrobce a zaměřuje se na produkci malých šarží zejména minoritních plodin.

Historie Rodinná farma Čechových hospodaří ekologicky od roku 2006, důvodem k přechodu z konvenčního zemědělství byly zejména mikroklimatické podmínky v podhůří Jeseníků, které neumožňují konkurenceschopnost s úrodnými půdami blízké Hané. Přemysl Čech proto nechtěl jít cestou větší intenzifikace a zvyšování nákladných chemických vstupů a přešel na ekologický systém hospodaření. Po deseti letech ekologického hospodaření mu nyní stoupají na kvalitně udržované půdě výnosy. Ty jsou, zejména v období sucha, kdy je půda s vyšším obsahem organické hmoty schopna zadržet více vody, zcela srovnatelné s běžnými roky.

Kontaktní osoba: Přemysl Čech

Mobil: 602 419 224

E-mail: premysl@premysl@farmacechovi.cz

Adresa: 789 01 Rovensko č.p. 20

Fotogalerie
5861 5862 5865

Další články z rubriky

VĚDCI NA YALE UNIVERSITĚ PROKÁZALI ÚPRAVU TRÁVÍCÍCH OBTÍŽÍ POMOCÍ ALCAT TESTU

VĚDCI NA YALE UNIVERSITĚ PROKÁZALI ÚPRAVU TRÁVÍCÍCH OBTÍŽÍ POMOCÍ ALCAT TESTU

ŠIROKÁ NABÍDKA LÁZEŇSKÝCH RESORTŮ VYHOVÍ VŠEM GENERACÍM, TAK NEVÁHEJTE!

ŠIROKÁ NABÍDKA LÁZEŇSKÝCH RESORTŮ VYHOVÍ VŠEM GENERACÍM, TAK NEVÁHEJTE!

MUDR. MICHAELA TOMANOVÁ: JAK SI NEJLÉPE PORADIT S ČASTOU BOLESTÍ KLOUBŮ

MUDR. MICHAELA TOMANOVÁ: JAK SI NEJLÉPE PORADIT S ČASTOU BOLESTÍ KLOUBŮ

VÍKENDOVÉ LÁZEŇSKÉ POBYTY V KARLOVÝCH VARECH TÁHNOU

VÍKENDOVÉ LÁZEŇSKÉ POBYTY V KARLOVÝCH VARECH TÁHNOU

PŘIČICHNĚTE K NOVÝM SVÍČKÁM Z DÍLNY VILLAGE CANDLE!

PŘIČICHNĚTE K NOVÝM SVÍČKÁM Z DÍLNY VILLAGE CANDLE!

INTERBEAUTY PRAGUE 2017