Magazín Elita

Pohár

Vyjadřuje náš život , je-li zlatý nebo stříbrný, vyjadřuje možné uzdravení či nový lék. Darovaný je dědictví. Máme-li žízeň a nemůžeme se napít z poháru, který vidíme, čeká nás pád, vážné zhroucení.

HALLOWEEN DĚTSKÉ AKCE 4+2 ZDARMA

LIFE!

ALFONS MUCHA - SLOVANSKÁ EPOPEJ