Magazín Elita

MPSV – ZMĚNY PŘICHÁZEJÍCÍ S ROKEM 2016!

S 1. lednem 2016 nás čeká celá řada změn, které zvyšují sociální jistoty dotčených.  

Novinky Ministerstva práce a sociálních věcí

 1. Miminimální mzda se zvyšuje z 9 200 korun na 9 900 korun, minimální mzda vzroste o 700 korun, minimální hodinová mzda se zvýší z 55 Kč (v roce 2015) na 58,70 Kč. Sazba minimální mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin vzroste u zaměstnance, který pobírá invalidní důchod z 48,10 Kč za hodinu na 55,10 Kč za hodinu, tedy na 9 300 Kč za měsíc.
 2. Končí II. důchodový pilíř.
 3. Kompenzace za nízkou lednovou valorizaci bude důchodcům vyplacena jako jednorázový příspěvek v měsíci únoru ve výši 1 200 korun.
 4. Zvyšují se všechny typy důchodů, včetně předčasných starobních důchodů. Základní výměra důchodu (stejná pro všechny druhy důchodů) se zvýší o 40 Kč (z 2 400 Kč na 2 440 Kč).

Redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu, který slouží pro výpočet výše dávek nemocenského pojištění, jsou pro rok 2016 následující:

 • první redukční hranice činí 901 Kč (888 Kč v roce 2015),
 • druhá redukční hranice činí 1 351 Kč (1 331 Kč v roce 2015),
 • třetí redukční hranice činí 2 701 Kč (2 662 Kč v roce 2015).

Částka rozhodného příjmu potřebná pro účast na nemocenském pojištění činí 2 500 Kč i v roce 2016.

Zákon tyto parametry přesně stanovuje a neumožňuje žádné jiné než takto vypočtené zvýšení důchodů. (V roce 2015 si důchodci polepšili v průměru o 200 korun měsíčně, základní výměra se zvýšila o 60 Kč na 2 400 Kč a procentní výměra se zvýšila o 1,6 %.)

Nejvýznamnější změny:

 • částka průměrné mzdy pro účely pojistného je 27 006 Kč (26 611 Kč v roce 2015),
 • maximální vyměřovací základ pro placení pojistného je 1 296 288 Kč (1 277 328 Kč v roce 2015),
 • rozhodná částka (daňový základ) zakládající účast na důchodovém pojištění OSVČ, která vykonává vedlejší činnost v roce 2015, je 64 813 Kč (63 865 Kč v roce 2015),
 • minimální měsíční základ pro placení záloh na pojistné pro OSVČ vykonávající hlavní činnost za kalendářní měsíc, ve kterém byl (měl být) podán Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2015, je 6 752 Kč – z toho minimální záloha na pojistné činí 1 972 Kč (1 943 Kč v roce 2015, nebyla-li OSVČ účastna důchodového spoření; 1 744 Kč, byla-li OSVČ v roce 2015 účastna důchodového spoření),
 • minimální měsíční vyměřovací základ pro OSVČ vykonávající vedlejší výdělečnou činnost za kalendářní měsíc, ve kterém byl (měl být) podán Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2015, je 2 701 Kč – z toho minimální záloha na pojistné činí 789 Kč (778 Kč v roce 2015, nebyla-li OSVČ účastna důchodového spoření; 698 Kč, byla-li OSVČ účastna důchodového spoření).

Zdroj: TZ MPSV 12/2015 


Další články z rubriky

Konec karenční doby: firmy výrazně rozšíří možnost placeného volna v době nemoci

Konec karenční doby: firmy výrazně rozšíří možnost placeného volna v době nemoci

OFICIÁLNÍ PROHLÁŠENÍ ANTONÍNA CHAROUZE

OFICIÁLNÍ PROHLÁŠENÍ ANTONÍNA CHAROUZE

JAK SE ZMĚNILY SPAM FILTRY A ZÁKLADNÍ PRAVIDLA ODESÍLÁNÍ E-MAILŮ

JAK SE ZMĚNILY SPAM FILTRY A ZÁKLADNÍ PRAVIDLA ODESÍLÁNÍ E-MAILŮ

V KOMUNÁLNÍCH VOLBÁCH MÁ ŠANCI VÍCE STRAN, ALE DOMINOVAT BUDE HNUTÍ ANO

V KOMUNÁLNÍCH VOLBÁCH MÁ ŠANCI VÍCE STRAN, ALE DOMINOVAT BUDE HNUTÍ ANO

MÁŘÍ MAGDALÉNA VNÁŠELA NADĚJI NA SVOBODNĚJŠÍ ŽIVOT ŽENÁM

MÁŘÍ MAGDALÉNA VNÁŠELA NADĚJI NA SVOBODNĚJŠÍ ŽIVOT ŽENÁM

NÁŠ TIP

Gympl