Magazín Elita

VÝZVA SOZIALMARIE 2016

VÝZVA SOZIALMARIE 2016

1. Kdo se může přihlásit?

Výzva je určena realizátorům projektů, kteří se zabývají aktuálními sociálními problémy. Tyto projekty musí být ověřené praxí a směřovat do budoucna. K datu podání již musí být v dostatečném stádiu realizace, ale musí dosud probíhat. Přihlášku mohou podat projekty soukromých osob, komerčních podniků, projekty z oblasti sociálního podnikání (občansko-společenské iniciativy, NGO, NPO, spolky) a projekty z oblasti veřejné správy. Zúčastnit se mohou projekty z celé České republiky, Maďarska a Rakouska. Pro projekty z Chorvatska, Německa, Polska, Slovenska a Slovinska platí, že by měly být realizovány ve vzdálenosti max. 300 km vzdušnou čarou od Vídně.

2. Způsob a termíny pro podání přihlášky

Výzva byla zveřejněna v pondělí 9. listopadu 2015. Uzávěrka pro podání přihlášky s přiloženými podklady je v úterý 26. ledna 2016 ve 23:55. Podává se elektronicky prostřednictvím webové stránky SozialMarie. Přihlašujete do soutěže projekt, nikoli instituci, která projekt realizuje. Projekty z České republiky a Maďarska musí podat přihlášku v českém resp. maďarském jazyce a přiložit anglický překlad. Projekty z Chorvatska, Německa, Polska, Rakouska, Slovenska a Slovinska podávají kompletní přihlášku včetně všech pdf příloh v německém nebo anglickém jazyce.

3. Výběrový proces

Výběr vítězných projektů probíhá ve třech fázích.
V první fázi je provedena kontrola, zda podaná přihláška a podklady splňují formální kritéria stanovená pro účast v soutěži. Případné nedostatky se doplňují telefonicky nebo emailem. Naši lokální hodnotitelé Linda Janatová a Gabriela Drastichová (ČR) a Nóra Somlyódy a Miklos Tamási (Maďarsko) provádí předvýběr ze všech českých resp. maďarských přihlášek.

V druhé fázi sestaví Anna Thierová a Bernhard Litschauer-Hofer (Rakousko) společně s koordinátorkou poroty Petrou Radeschnigovou z tohoto českého a maďarského předvýběru a z dalších přihlášených projektů seznam 25 navrhovaných projektů pro odbornou porotu SozialMarie. Každý člen poroty následně může nominovat tři projekty jiné (ze všech přihlášených) a jeden návrh z předložené pětadvacítky může škrtnout. Výsledkem druhé fáze je tak maximálně 39 nominovaných projektů, které jsou zveřejněny na konci února na webových stránkách www.sozialmarie.org. Informace o nominaci SozialMarie je možné využít pro PR účely.

V třetí fázi se odborná porota SozialMarie schází při dvou jednáních a rozhoduje o patnácti vítězných projektech. Rozhoduje konsensem. Vyhlášení vítězů se koná 1. května v rámci slavnostního udílení cen ve Vídni.

Odborná porota: Josef Hochgerner (Centrum Sociálních Inovací, Vídeň), Anna Kadeřábková (Vysoká škola ekonomie a managementu VŠEM Praha), Éva Judit Kovács (Sociologický institut Maďarské akademie věd), Marlies Sutterlüty (Odborná vysoká škola „Campus Wien“) a Barbara van Melle (novinářka, Vídeň), Koordinátorka poroty: Petra Radeschnig

4. Kritéria hodnocení

Při hodnocení podaných projektů přihlíží porota s důrazem především k následujícím kritériím. První tři mají dvonásobnou váhu.

            Inovativnost projektu – novinka

• Přináší projekt do sociální oblasti nová řešení?

• Přináší projekt do sociální oblasti nové způsoby formulování problémů?

• Zabývá se projekt cílovými skupinami, kterým bylo doposud věnováno jen málo

pozornosti?

            Inovativní přístup k cílové skupině – zapojení cílové skupiny

 • Jaké konkrétní a dlouhodobě udržitelné využití má projekt pro danou cílovou skupinu?
 • Poskytuje projekt možnosti uplatnit potenciály cílové skupiny?
 • Jak je cílová skupina do projektu včleněna?
 • Přispívá projekt k pozitivnímu společenskému hodnocení cílové skupiny?

            Inovativnost ve způsobu realizace - účinnost

 • Je projekt realizován nápaditým, kreativním a odvážným způsobem?
 • Jaké dopady a účinky je možno pozorovat díky jeho sociální inovativnosti?
 • Reaguje projekt na měnící se požadavky, např. ve vztahu k cílové skupině, formulování problémů, rámcovým podmínkám?
 • Existuje spolupráce mezi různými disciplínami / kompetencemi / profesními skupinami?

            Inovace a působení navenek – příklad či vzor pro druhé

 • Jak je projekt integrován do místního a regionálního prostředí?
 • Podporuje projekt dialog / kooperaci s jinými institucemi / organizacemi?
 • Budí projekt pozornost jiných organizací, médií, sponzorů, politiků?
 • Využívá projekt nových přístupů pro komunikaci „navenek“?


5. Cena publika SozialMarie

V roce 2016 bude Cena publika SozialMarie udílena již popáté. Tuto cenu dostávají tři projekty. Jeden projekt z České republiky, jeden z Maďarska a jeden projekt z Rakouska. Hlasovat pro svého favorita můžete na našich stránkách od 9. do 26. února 2016. Každý ze tří vítězů dostane možnost natočit tříminutové image-video o svém projektu.

6. Slavnostní udílení cen

Vynikající sociálně inovativní projekty mají každý rok šanci získat jednu z 15 cen v hodnotě 15 000 euro (1. cena), 10 000 euro (2. cena), 5 000 euro (3. cena) nebo ocenění v hodnotě 2 000 euro (12 ocenění). Zástupci všech nominovaných projektů budou pozváni na veřejné slavnostní udílení cen. To se koná 1. května 2016, v 18:00 hodin ve velkém sále veřejnoprávního rozhlasu ORF v ulici Argentinierstraße 30a, 1040 ve Vídni. 

Fotogalerie
5146

Další články z rubriky

PEJSKAŘI, POZOR! AKCE LÉTA JE TU

PEJSKAŘI, POZOR! AKCE LÉTA JE TU

MOËT NA KVIFF 2018 PODPOŘÍ NADAČNÍ FOND AUTTALK KATEŘINY SOKOLOVÉ

MOËT NA KVIFF 2018 PODPOŘÍ NADAČNÍ FOND AUTTALK KATEŘINY SOKOLOVÉ

ZNÁMÝ ČESKÝ DESIGNÉR JAROSLAV BEJVL ZAČAL SPOLUPRACOVAT SE SKLÁRNOU AVE CLARA

ZNÁMÝ ČESKÝ DESIGNÉR JAROSLAV BEJVL ZAČAL SPOLUPRACOVAT SE SKLÁRNOU AVE CLARA

ZACHRAŇME ŠUMAVU ANEB ZPÁTKY KE KOŘENŮM

ZACHRAŇME ŠUMAVU ANEB ZPÁTKY KE KOŘENŮM

PET SUSTAINABILITY COALITION EXPANDUJE DO EVROPY

PET SUSTAINABILITY COALITION EXPANDUJE DO EVROPY

ALFONS MUCHA - SLOVANSKÁ EPOPEJ