Magazín Elita

Peřina

Vždy vyjadřuje jen spory a mrzutosti, obzvlášť jsou-li brka vidět (vykukují).

NÁRODNÍ VÝSTAVA HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT

Gympl