HLEDEJTE ČESKÉ HERCE VE VĚTÁCH

HLEDEJTE ČESKÉ HERCE VE VĚTÁCH

Všichni tři jsou muži současnosti.

  • Táta nemá dláto po ruce.
  • Stíny vrhá dekadentní úpadek na celý rod.
  • Moje drahá maminko, miluji Tě.

Kognitivní funkce jsou všechny myšlenkové procesy, které umožňují rozpoznávat, pamatovat si, učit se a přizpůsobovat se v obecné rovině. Konkrétně jde o tyto psychické procesy: paměť, koncentrace, pozornost, řečové funkce, rychlost myšlení a porozumění informacím, schopnost řešit problémy, plánovat, organizovat, činit náhled a vyvozovat úsudek.

-lz-


Další články z rubriky

SYNDROM PÁNSKÝCH SPRCH

SYNDROM PÁNSKÝCH SPRCH

VOAJERISMUS – NIKDY NEVÍME, ZDA NÁS NĚKDO NEPOZORUJE

VOAJERISMUS – NIKDY NEVÍME, ZDA NÁS NĚKDO NEPOZORUJE

PSEUDOLOGIA PHANTASTICA - BÁJNÁ LHAVOST

PSEUDOLOGIA PHANTASTICA - BÁJNÁ LHAVOST

METODA RUŠ JE CESTOU KE ŠTĚSTÍ

METODA RUŠ JE CESTOU KE ŠTĚSTÍ

DIOGENŮV SYNDROM JE HROMADĚNÍ, KTERÉ PŘERŮSTÁ PŘES HLAVU

DIOGENŮV SYNDROM JE HROMADĚNÍ, KTERÉ PŘERŮSTÁ PŘES HLAVU

FOTOGRAFIE JIŘÍHO MACHTA BUDOU INSTALOVANÉ NA ZRCADLECH