Magazín Elita

V PRAZE PROBĚHL SEMINÁŘ PROJEKTU PODPORUJÍCÍHO PEČUJÍCÍ OSOBY

V PRAZE PROBĚHL SEMINÁŘ PROJEKTU PODPORUJÍCÍHO PEČUJÍCÍ OSOBY

Ve čtvrtek 18. června se v Praze v rámci projektu „Pečuji a pracuji v Praze“, reg..č. CZ.2.17/2.1.00/37140 uskutečnil odborný seminář na téma „Jak se u nás žije pečujícím rodinám“.

Seminář připravilo Koordinační a informační středisko pro osoby se zdravotním postižením a seniory, o.p.s. ve spolupráci s Národní radou osob se zdravotním postižením Praha (NRZPČR). Akce se zúčastnily pečující osoby, které pečují o osobu blízkou, zástupci nevládních organizací a zástupci poskytovatelů sociálních služeb. Pozvání přijala také Taťána Fischerová, místopředsedkyně Předsednictva republikového výboru NRZP ČR.

Místopředseda NRZPČR pan Jiří Vencl informoval přítomné o krocích při obhajobě zájmů a práv osob se zdravotním postižením a o úsilí při prosazování práv pečujících osob, přičemž zdůraznil, že je třeba posuzovat situaci vždy komplexně. Zástupci poskytovatelů sociálních služeb ve svých vystoupeních hovořili o službách určených osobám se zdravotním postižením, ale i o možnostech kombinace péče v rodině a v zařízeních těchto poskytovatelů.

Činnost Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí ČR představila ředitelka asociace paní Martina Smolíková. Zástupci Klubu vozíčkářů Petýrkova a Dětského centra Paprsek-Středisko DAR hovořili o historickém vývoji těchto poskytovatelů i o současnosti při poskytování služeb. Pečující osoby se shodly, že pociťují zásadní nedostatek odlehčovacích služeb pro pečující rodiny.

Velmi vřele bylo přijato vystoupení paní Taťány Fischerové, která hovořila o osobní zkušenosti s péčí o syna doma i o tom, jak se jí podařilo kombinovat tuto péči s institucionální péčí u poskytovatelů sociálních služeb. Hovořila i o krocích, které je nezbytné učinit při prosazování oprávněných zájmů a práv pečujících osob.

Účastníci odborného semináře se shodli na tom, že přetrvává řada problémů, které je třeba aktivně řešit ve spolupráci se zástupci ministerstev a dalších institucí. Plně si uvědomují, že je nezbytné prosazovat oprávněné zájmy společně, pokud chtějí prosadit zlepšení postavení pečujících rodin v České republice.

-red-


Další články z rubriky

MEZINÁRODNÍM POTRAVINÁŘSKÝM VELETRHŮM VÉVODÍ SALIMA

MEZINÁRODNÍM POTRAVINÁŘSKÝM VELETRHŮM VÉVODÍ SALIMA

GALERIE GOAP VYSTAVUJE FILMOVÉ PLAKÁTY ANDYHO WARHOLA

GALERIE GOAP VYSTAVUJE FILMOVÉ PLAKÁTY ANDYHO WARHOLA

SVATÝ VALENTÝN - DEN, KTERÝ STOJÍ ZA TO VĚNOVAT VAŠEMU VZTAHU

SVATÝ VALENTÝN - DEN, KTERÝ STOJÍ ZA TO VĚNOVAT VAŠEMU VZTAHU

OD VIRTUÁLNÍ LÍTAČKY AŽ PO AUTA NABÍJENÁ LAMPAMI NA KARLÍNSKÉM NÁMĚSTÍ

OD VIRTUÁLNÍ LÍTAČKY AŽ PO AUTA NABÍJENÁ LAMPAMI NA KARLÍNSKÉM NÁMĚSTÍ

PLES JAKO BRNO HOSTY ZAHRNE LUXUSEM, DELIKATESAMI I HITY KAPELY KRYŠTOF

PLES JAKO BRNO HOSTY ZAHRNE LUXUSEM, DELIKATESAMI I HITY KAPELY KRYŠTOF