Magazín Elita

Amputace

Patří do kategorie kastračních snů, ale pro mnohé bude překvapením, že jde o sexuální či erotický typ snu, který vyjadřuje oddělení se od milované osoby, obzvláště, je-li ve snu ženy.

HALLOWEEN DĚTSKÉ AKCE 4+2 ZDARMA

LIFE!

ALFONS MUCHA - SLOVANSKÁ EPOPEJ