Magazín Elita

Pád

Vždy vyjadřuje psychickou nestabilnost.

MALUMA V PRAZE

ŠTĚSTÍ PŘEJE PŘIPRAVENÝM