Magazín Elita

Pád

Vždy vyjadřuje psychickou nestabilnost.

Hanka Kynychová

Bageterie Boulevard