Magazín Elita

Otrok

Vidí-li snící otroka, je příliš poddajný, tvárný a ovlivnitelný. Snící je ohrožen stavy úzkosti a depresí, pokud se nevzepře, může být dopad tragický. Je-li snící sám otrokem, je nepoučitelný a vždy jde zarputile pouze svojí cestou.

HALLOWEEN DĚTSKÉ AKCE 4+2 ZDARMA

LIFE!

ALFONS MUCHA - SLOVANSKÁ EPOPEJ