Opilost

Často se objevuje u onemocnění vestibulárního systému, sluchových poruch a onemocnění mozku. Opilost je pokus o odpoutání od reality. Vidíme-li ve snu opilce, nejsme realisté a často býváme zklamaní.

PSÍ DEN S PRAHOU 13