Ochrnutí

Budeme mít šanci něco dořešit, ale my to neuděláme.