Magazín Elita

Nudle

Jsou znakem nudy se sexuálním podtextem. Často značí sexuální nedostatečnost až sexuální absenci.

NÁRODNÍ VÝSTAVA HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT

Gympl