Notář

Otevírá právní otázky a nutný kontakt s lékaři.