Magazín Elita

LEGISLATIVNÍ REVOLUCE JIŽ ZA PÁR DNŮ‼!

LEGISLATIVNÍ REVOLUCE JIŽ ZA PÁR DNŮ‼!

Říká se, že štěstí přeje připraveným. Dodat můžeme jen to, že připravení rozhodně nebudou tak překvapení! Někteří ještě ani netuší, jak úzce se jich účinnost nového občanského zákoníku, zákonu o obchodních korporacích, zákonu o veřejných rejstřících a řada dalších doprovodných zákonů dotkne.

Nový občanský zákon (dále také „OZ“) vstoupí v platnost dnem 1. ledna 2014. V každém případě se jedná o jednu z nejrozsáhlejších a nejzásadnějších změn soukromého práva v České republice za posledních padesát let. Není jediného člověka, který by mohl říci, že se ho to netýká.  Nový zákon také přináší řadu nových pojmů a zavádí a mění (zásadně!) několik nových institutů. Vcelku intenzivně se v nastávajících měsících budeme věnovat nadcházejícím změnám a začneme tím, že nahlédnete do obsahu zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník.

Obsah:

  • Část první (§1 – 654)- základní zásady, fyzické osoby, právnické osoby, zastoupení, věci a jejich rozdělení, cenné papíry, právní skutečnosti
  • Část druhá (§655 – 975) – rodinné právo, příbuzenství a švagrovství, poručenství a jiné formy péče o dítě
  • Část třetí (§976 – 1720) – věcná práva, držba, vlastnické právo, věcná práva k cizím věcem, dědické právo
  • Část čtvrtá (§1721 – 3014) – závazky
  • Část pátá (§3015 – 3081) – ustanovení společná, přechodná a závěrečná

-red-


Další články z rubriky

PROČ ŠUMAVA VYSYCHÁ?

PROČ ŠUMAVA VYSYCHÁ?

SANEP VYHODNOTIL ČERVNOVÉ PREFERENCE KANDIDÁTŮ NA PRAŽSKÉHO PRIMÁTORA

SANEP VYHODNOTIL ČERVNOVÉ PREFERENCE KANDIDÁTŮ NA PRAŽSKÉHO PRIMÁTORA

POMOC PRO PODNIKATELE - NAVZDORY SENÁTU, KTERÝ VLONI JEHO OFICIÁLNÍ VZNIK ZARAZIL

POMOC PRO PODNIKATELE - NAVZDORY SENÁTU, KTERÝ VLONI JEHO OFICIÁLNÍ VZNIK ZARAZIL

NENÍ ČEJKOVÁ NA MINISTERSTVU ZEMĚDĚLSTVÍ JEN JAKOUSI „TROJSKOU KOBYLOU“?

NENÍ ČEJKOVÁ NA MINISTERSTVU ZEMĚDĚLSTVÍ JEN JAKOUSI „TROJSKOU KOBYLOU“?

PROHLÁŠENÍ INVESTIGATIVNÍCH NOVINÁŘŮ

PROHLÁŠENÍ INVESTIGATIVNÍCH NOVINÁŘŮ

ALFONS MUCHA - SLOVANSKÁ EPOPEJ