Nezaměstnaný

Poukazuje na nezdar. Záležitosti, ve které věříme, se nenaplní.