Magazín Elita

ESEJ STUDENTKY AMAK: PÉČE O SENIORY

ESEJ STUDENTKY AMAK: PÉČE O SENIORY

Jako téma pro vypracování eseje pro předmět: Sociální politika jsem si zvolila: Péče o seniory, hlavně z důvodu, že v dnešní době jsou senioři společností často opomíjeni a podceňováni. Senioři jsou často v naší společnosti bráni a je na ně pohlíženo jako na „parazity“ společnosti.

Při tom bychom se od nich měli učit a věnovat jim zvýšenou pozornost i naší péči, protože si to opravdu zaslouží. Již v době studia na vyšší odborné škole jsem dobrovolně chodila pomáhat do domu s pečovatelskou službou, kde jsem se věnovala seniorům. Vše pramení z výchovy a z úcty k dědečkovi, který mi dal mnoho velmi užitečných a cenných rad do života, které platí a platit budou a musím přiznat, že často si na jeho slova a moudra vzpomenu a čerpám z jeho moudrosti.

Myslím si, že v dřívějších dobách bylo určitě pro seniory lepší, když žili ve společné domácnosti s dalšími generacemi z rodiny. Umožňovalo jim to neustálý kontakt a komunikaci s okolím a také jim to často zajišťovalo i pravidelný přísun pohybových aktivit. Nedocházelo k tomu, že se jako dnes uzavírají před světem a pak jsou lehce zneužitelní různými podvodníky apod. Jakmile bylo vícegenerační spolužití, senioři se starali o malé děti, aby jejich rodiče mohli s klidným svědomím chodit do práce nebo se věnovat také svým volnočasovým aktivitám, aniž by museli přemýšlet, kdo jim pohlídá děti. Při soužití generací bylo také obrovskou výhodou, že se i malé děti naučili komunikovat a hlavně respektovat autoritu starší generace, což bohužel v dnešní době moc není, aby mladí měli úctu k seniorům. Jejich neúcta je nejčastěji vidět v prostředcích městské hromadné dopravy, kde jim neuvolní místo na sezení a někdy k nim bývají velmi hrubí. K takovému vícegeneračnímu soužití bylo přizpůsobeno i bydlení. Stavěly se vícegenerační domy i byty, což je v dnešní době spíše záležitostí jen několika jedinců.

Problémem  současné doby je ponechání si seniora doma a starat se o něj, když v rodině všichni pracují a často pracují do pozdních hodin a nemohou zajistit dostatečnou péči o seniora, pokud tedy senior není schopen se o sebe postarat sám. V případě, že si seniora ponechají doma a mohou si to ze svých příjmů dovolit, tak platí pečovatelku, která za seniorem dochází a částečně obstará jeho základní potřeby nebo rodina seniora vodí do denních nebo celotýdenní stacionářů, kde jim je věnována veškerá odborná péče. Rodina si pak seniory bere domu na víkend nebo si je denně vyzvedává. Tato zařízení jsou určitě velkým přínosem a pozitivem pro pracující děti seniorů.

Jedním z mnoha dalších přínosů jsou i domy s pečovatelskou službou. V těchto domech jsou senioři ubytováni samostatně nebo s partnerem v bytě a mohou si hospodařit podle sebe. Do těch to domů jsou bohužel dlouhé čekací doby. Pokud jsou nemohoucí, je v těchto institucích možnost odporné pomoci. V těchto zařízeních jsou pro ně organizována různá cvičení, kulturní aktivity, dále mají k dispozici pedikúru, kadeřníka a samozřejmě i lékařskou pomoc.

Pro seniory, kteří žijí sami ve svých bytech a jsou mobilní, je také určitě mnoho možností, jak dobře trávit volný čas a cítit se potřební. Jakmile jsou senioři takto zapojeni, necítí se sociálně izolováni od společnosti a jsou neustále v kontaktu s lidmi. V každém městě i v některých menších obcích mohou docházet do klubů důchodců, kde jsou organizovány společenské večery (kina, divadla, koncerty, výstavy), přednášky, jednou za rok plesy důchodců, výlety (jednodenní i několikadenní), dílny tvořivosti. Veškeré tyto aktivity jsou pro seniory velkým motivátorem, při tvořivých dílnách procvičují motoriku a při ostatních aktivitách procvičují myšlení, pamatování apod.

Velkým fenoménem ve velkých městech vytvářet hřiště pro seniory. Nejde však o klasická hřiště, kde jsou prolézačky, kolotoče a skluzavky, na kterých by si senioři hráli. Tato hřiště fungují jako posilovna, kde si senioři mají možnost hrát na posilovacích strojích. Při tomto druhu hraní si vylepšují koordinaci, stabilitu a motoriku. Výhodou těchto hřišť je i to, že jsou nainstalována pod širým nebem, takže senioři u cvičení jsou i na čerstvém vzduchu. V některých městech jsou sdružení a nadace, které se věnují volnočasovým aktivitám pro seniory, což je dobře, že je na seniory myšleno a je s nimi stále počítáno. Kladem pro aktivní a samostatné seniory je i to, že ve všech institucích je jim nabízeno např. snížené vstupné, jízdné apod., takže si mohou zachovat své společenské návyky.

Jsou-li senioři již nemocní a nemohou zůstat bez stálé péče a dozoru jsou umísťování do domovů důchodců, léčeben dlouhodobě nemocných, stacionářů nebo do hospiců. V těchto institucích je jim zajišťován veškerý komfort, který potřebují. Samozřejmě by bylo určitě lepší, aby senior byl až do poslední chvíle se svými blízkými a ve svém domácím prostředí, ale bohužel v dnešní dost hektické době to není moc možné. Určitě existuje mnoho rodin, které si seniora ponechají doma, ale je to zase na úkor něco jiného. Jeden z rodiny musí přestat chodit do práce a veškerý volný čas věnovat seniorovi.

Před všemi, kdo pečují o seniory je potřeba „smeknout klobouk“, protože je to nesmírně namáhavá, jak fyzicky, tak i psychicky, práce a bohužel je špatně finančně ohodnocena, ale pomáhající to nedělají pro peníze, ale z důvodu, že je naplňuje pomáhat seniorům a tím jim alespoň částečně oplatili to, co udělali pro nás. Pečovatelé často seniorům nahrazují i jejich rodinu, která o seniory často nemá zájem.

Věřím tomu, že se péče o seniory vylepší a budou i pečující lidé o seniory dobře ohodnocování.

Práce byla zveřejněna se svolením studentky, kterou je Bc. Jaroslava Baštová


Další články z rubriky

NEJPOPULÁRNĚJŠÍM DÁRKEM SE ZASLOUŽENĚ JSOU KVALITNÍ ČAJE!

NEJPOPULÁRNĚJŠÍM DÁRKEM SE ZASLOUŽENĚ JSOU KVALITNÍ ČAJE!

DO NOVÉHO ROKU S LEPŠÍM ZRAKEM

DO NOVÉHO ROKU S LEPŠÍM ZRAKEM

CEMIO METRIC 901 MELODY: DOMÁCÍ MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU  SNADNO A RYCHLE

CEMIO METRIC 901 MELODY: DOMÁCÍ MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU SNADNO A RYCHLE

DARUJTE K VÁNOCŮM SLADKÝ SPÁNEK V PODOBĚ  KVALITNÍ MATRACE

DARUJTE K VÁNOCŮM SLADKÝ SPÁNEK V PODOBĚ KVALITNÍ MATRACE

CEMIO METRIC 308 SMART VHODNÝ I JAKO DÁREK

CEMIO METRIC 308 SMART VHODNÝ I JAKO DÁREK

Miss Princess

BETA GLUCAN