Magazín Elita

VYJÁDŘENÍ ÚŘADU VLÁDY KE ZVEŘEJNĚNÍ PLATŮ VYSOKÝCH ÚŘEDNÍKŮ

VYJÁDŘENÍ ÚŘADU VLÁDY KE ZVEŘEJNĚNÍ PLATŮ VYSOKÝCH ÚŘEDNÍKŮ

Na pravou míru: Mystifikoval veřejnost Úřad vlády nebo spoluautor zákona 106/1999 pan Kužílek? V reakci na článek Lidových novin ze soboty 24. srpna "Úřad vlády mystifikoval veřejnost, platy úředníků může zveřejnit i se jmény“, které citovaly Oldřicha Kužílka jako experta na svobodný přístup k informacím, se pokusím vysvětlit, proč jsme zveřejnili platy vysokých představitelů Úřadu vlády beze jmen.

Úřad vlády pracuje s jiným právním stanoviskem, než jaký veřejnosti prezentuje pan Oldřich Kužílek. Ač to v kontextu článku LN vypadat nemusí, měřítkem pro zveřejnění je pro nás maximální transparentnost a korektnost uvolněných informací. V tomto bodě se patrně rozcházíme s názory jednoho z autorů zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Precedenční rozsudky při zveřejňování platů vysokých státních úředníků a metodické pokyny Ministerstva vnitra nám doporučují volit opatrnější cestu a neztotožňovat jména s konkrétními údaji o platech. Svobodný přístup k informacím z našeho pohledu automaticky neznamená neřízené uvolňování všeho pro všechny. Podle našich právních názorů není důvod, na základě kterého by převážilo právo na informace před právem na ochranu soukromí konkrétního zaměstnance. Zároveň je zde důvodná obava, že ztotožnění jednotlivých osob s platem by nás vystavilo řízení před Úřadem pro ochranu osobních údajů, který by takové gesto zajisté nenechal bez povšimnutí a Úřad vlády by si za tuto přehnanou otevřenost zasloužil nemalou pokutu.

Zákon o svobodném přístupu k informacím je zajisté dobře myšlený, ale v kontextu českého právního řádu se ukazuje jako v mnohém nedokonalý, nebo příliš ambiciózní. Při zveřejnění jsme respektovali české právní prostředí a dostupnou judikaturu, která v předchozích rozsudcích potvrzuje právo na soukromí a ochranu osobnosti. Nakonec by tak mohl rozhodnout nezávislý soud, kterému přísluší v případě podání podnětu prověřit správnost postupu zveřejnění informací Úřadem vlády.

Panu Kužílkovi samozřejmě nebereme právo na jeho soukromý názor. Možná ale bude pro příště lepší zvolit osobní setkání, při kterém můžeme hledat cesty, jak informace co nejtransparentněji zveřejňovat a přitom nevystavit úřad vysokým sankcím. Více než zbytečné mediální přestřelky zkrátka preferujeme jednání na věcné úrovni a chuť hledat řešení.

Jan HRUBEŠ

mluvčí vlády a ředitel tiskového odboru a styku s veřejností

Úřad vlády České republiky


Další články z rubriky

NENÍ ČEJKOVÁ NA MINISTERSTVU ZEMĚDĚLSTVÍ JEN JAKOUSI „TROJSKOU KOBYLOU“?

NENÍ ČEJKOVÁ NA MINISTERSTVU ZEMĚDĚLSTVÍ JEN JAKOUSI „TROJSKOU KOBYLOU“?

PROHLÁŠENÍ INVESTIGATIVNÍCH NOVINÁŘŮ

PROHLÁŠENÍ INVESTIGATIVNÍCH NOVINÁŘŮ

NEPODCEŇTE ZAVÁDĚNÍ GDPR, RADÍ INSTITUT OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

NEPODCEŇTE ZAVÁDĚNÍ GDPR, RADÍ INSTITUT OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ZPRACOVÁNÍ A OCHRANA DAT PODLÉHÁ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

ZPRACOVÁNÍ A OCHRANA DAT PODLÉHÁ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

VÁNOČNÍ KAPŘI BUDOU

VÁNOČNÍ KAPŘI BUDOU

ALFONS MUCHA - SLOVANSKÁ EPOPEJ