Magazín Elita

PRÁVNÍ RADY A PORADY Z ROKU 1937 ANEB JAKÉ VEDLI LIDÉ SPORY

PRÁVNÍ RADY A PORADY Z ROKU 1937 ANEB JAKÉ VEDLI LIDÉ SPORY

Koupě cesty: Hospodář si sjednal služebnost cesty za poplatek. Vlastník pozemku si to rozmyslel a poslal hospodáři sjednaný obnos zpět a určil mu cestu přes louku. Vrácené peníze hospodář nepřijal a předal je na obecní úřad.  Hospodář chtěl vybudovat můstek přes potůček a nakoupil materiál a navozil ho na místo.

Otázka: Kdo má hradit náklady na můstek?

Odpověď právníka JUDr. Jaroslava Kouřila, který působil jako advokát v Zábřeze:

Soused nemůže jednostranně odstoupit od smlouvy. Zavázal se zřídit služebnost cesty a dříve smluvenou kupní cenu přijímal. Smlouva je stále platná:  „Je nutné mu však vzkázat, že peníze má u vás k dispozici, také mu vzkažte, že ho budete žalovati na dodržení uzavřené smlouvy, budete-li se zdráhati trpěti vaše jezdění. Správně jste jednal, když jste nepřijal vrácenou částku, nýbrž ji složil neprodleně u obecního úřadu“, tolik sdělil JUDr. Jaroslav Kouřil tazateli v roce 1937 prostřednictvím Poradny časopisu Rádce – Čsl. Rolník.

Majitel: Vydavatelstvo, šéfredaktor: Josef Knejzlík

-red-


Další články z rubriky

PROČ ŠUMAVA VYSYCHÁ?

PROČ ŠUMAVA VYSYCHÁ?

SANEP VYHODNOTIL ČERVNOVÉ PREFERENCE KANDIDÁTŮ NA PRAŽSKÉHO PRIMÁTORA

SANEP VYHODNOTIL ČERVNOVÉ PREFERENCE KANDIDÁTŮ NA PRAŽSKÉHO PRIMÁTORA

POMOC PRO PODNIKATELE - NAVZDORY SENÁTU, KTERÝ VLONI JEHO OFICIÁLNÍ VZNIK ZARAZIL

POMOC PRO PODNIKATELE - NAVZDORY SENÁTU, KTERÝ VLONI JEHO OFICIÁLNÍ VZNIK ZARAZIL

NENÍ ČEJKOVÁ NA MINISTERSTVU ZEMĚDĚLSTVÍ JEN JAKOUSI „TROJSKOU KOBYLOU“?

NENÍ ČEJKOVÁ NA MINISTERSTVU ZEMĚDĚLSTVÍ JEN JAKOUSI „TROJSKOU KOBYLOU“?

PROHLÁŠENÍ INVESTIGATIVNÍCH NOVINÁŘŮ

PROHLÁŠENÍ INVESTIGATIVNÍCH NOVINÁŘŮ

ALFONS MUCHA - SLOVANSKÁ EPOPEJ