Magazín Elita

PRÁVNÍ RADY A PORADY Z ROKU 1937 ANEB JAKÉ VEDLI LIDÉ SPORY

PRÁVNÍ RADY A PORADY Z ROKU 1937 ANEB JAKÉ VEDLI LIDÉ SPORY

Koupě cesty: Hospodář si sjednal služebnost cesty za poplatek. Vlastník pozemku si to rozmyslel a poslal hospodáři sjednaný obnos zpět a určil mu cestu přes louku. Vrácené peníze hospodář nepřijal a předal je na obecní úřad.  Hospodář chtěl vybudovat můstek přes potůček a nakoupil materiál a navozil ho na místo.

Otázka: Kdo má hradit náklady na můstek?

Odpověď právníka JUDr. Jaroslava Kouřila, který působil jako advokát v Zábřeze:

Soused nemůže jednostranně odstoupit od smlouvy. Zavázal se zřídit služebnost cesty a dříve smluvenou kupní cenu přijímal. Smlouva je stále platná:  „Je nutné mu však vzkázat, že peníze má u vás k dispozici, také mu vzkažte, že ho budete žalovati na dodržení uzavřené smlouvy, budete-li se zdráhati trpěti vaše jezdění. Správně jste jednal, když jste nepřijal vrácenou částku, nýbrž ji složil neprodleně u obecního úřadu“, tolik sdělil JUDr. Jaroslav Kouřil tazateli v roce 1937 prostřednictvím Poradny časopisu Rádce – Čsl. Rolník.

Majitel: Vydavatelstvo, šéfredaktor: Josef Knejzlík

-red-


Další články z rubriky

PRÁVNÍ ŘÁD NEZNÁ ÚKON VÝPOVĚĎ DOHODOU

PRÁVNÍ ŘÁD NEZNÁ ÚKON VÝPOVĚĎ DOHODOU

BOROVENŠTÍ DOBROVOLNÍ HASIČI POTVRDILI SVOJI POTŘEBNOST!

BOROVENŠTÍ DOBROVOLNÍ HASIČI POTVRDILI SVOJI POTŘEBNOST!

ÚSTAVNÍ SOUD SE ZASTAL PACIENTŮ A LÉKAŘŮ

ÚSTAVNÍ SOUD SE ZASTAL PACIENTŮ A LÉKAŘŮ

NAŘÍZENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ VSTOUPÍ V PLATNOST ZA ROK

NAŘÍZENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ VSTOUPÍ V PLATNOST ZA ROK

BUDOU MÍT VODNÍ SKÚTRY NA VLTAVĚ I LETOS ZELENOU?

BUDOU MÍT VODNÍ SKÚTRY NA VLTAVĚ I LETOS ZELENOU?

INTERBEAUTY PRAGUE 2017