Magazín Elita

DEN S INSPEKTOREM PROVOZU ZÁCHRANNÉ SLUŽBY

DEN S INSPEKTOREM PROVOZU ZÁCHRANNÉ SLUŽBY

Víte, jaká je role inspektora provozu zdravotnické záchranné služby? Že ani nevíte, že taková funkce u záchranky existuje? Provedeme vás tedy standardní pracovní náplní této pozice, a ač se to nezdá, i jeho zásah rozhoduje o záchraně lidského života.

Každý si jistě představí pouze cílené a namátkové kontroly, ale skutečnost je jiná. Odbornou exkurzí s praktickým představením pracovní náplně a pomůcek nám přiblížil MUDr. Pavel VOLENEC, Inspektor provozu Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy.

Činnost Inspektora provozu je zajišťována v nepřetržitém provozu. Součástí jeho vybavení jsou pomůcky: Lucas, pomůcky pro mírnou hypotermii, RES batoh (resuscitační), Lifepack monitor (monitor zaznamenávající životní funkce), box na hromadné neštěstí (megafon, speciální pomůcky pro ochranu před infekcí, GPS online (monitoring vozů ZZS HMP), pagermonitor (zařízení na které přicházejí všechny výzvy pro posádky ze ZOS), třídící karty, sumář odsunutých pacientů, GPS navigace, ruční radiostanice, kamera, fotoaparát s externím bleskem, diktafon, platební terminál, peli osvětlení, Atlas operativních karet, vymezovací páska, naváděcí kužely, reflexní vesty a řada dalších.

Na snímcích MUDr. Pavel VOLENEC představuje vybavení vozu Inspektora provozu a pokud máte pocit, že druhý záchranář je herec Petr Vágner, tak se nemýlíte.

Inspektor provozu provádí náročné specializované odborné poskytování předlékařské první pomoci. Provádí například:

  • kontrolu pořádku a čistoty v prostorách výjezdových stanovišť a v sanitních vozidlech
  • kontroluje stav a údržbu vozového parku, zdravotnických přístrojů a vybavení vozidel
  • kontroluje stav a čistotu OOPP a dodržování předpisů BOZP při prováděných činnostech
  • kontroly zaměstnanců v dočasné pracovní neschopnosti (DPN) na žádost jejich nadřízených
  • objektivizuje eventuální poškození vozidel a dalšího vybavení, provádí kontrolu a zápisy do palubních deníků
  • IP vyjíždí k vážným dopravním nehodám vozidel ZZS HMP – ÚSZS, při kterých došlo ke zranění osob nebo ke škodě na majetku organizace, spravuje záznamy z roadscanu
  • řeší konfliktní situace, které mohou vzniknout mezi posádkou, pacientem nebo třetí osobou, cílem IP je uklidnění situace, dodržuje zásady zdravotnické etiky, respektuje zákonná práva, oprávněné požadavky a bezpečnost všech zúčastněných
  • spolupracuje při zjišťování  identifikace a fakturace klientů – samoplátců.

Foto, text: Lenka ŽáčkováFotogalerie
4174 4175 4176 4177

Další články z rubriky

LÁĎA ONDŘEJ JE DRZOUNEK, KTERÝ DOSTAL DORTEM PO HUBĚ A ZASLOUŽENĚ, TEDY PRÝ!

LÁĎA ONDŘEJ JE DRZOUNEK, KTERÝ DOSTAL DORTEM PO HUBĚ A ZASLOUŽENĚ, TEDY PRÝ!

CO MYSLÍTE, JE ZPĚVAČKA NELLY ŘEHOŘOVÁ PUNTIČKÁŘKA NEBO DISCIPLINOVANÁ LAJDAČKA?

CO MYSLÍTE, JE ZPĚVAČKA NELLY ŘEHOŘOVÁ PUNTIČKÁŘKA NEBO DISCIPLINOVANÁ LAJDAČKA?

TOKHI DOKÁŽE UCHVÁTIT KAŽDÉHO, KDO MU NASLOUCHÁ

TOKHI DOKÁŽE UCHVÁTIT KAŽDÉHO, KDO MU NASLOUCHÁ

TANEČNÍK MAREK DĚDÍK SE CHYSTÁ DO CHOMOUTU

TANEČNÍK MAREK DĚDÍK SE CHYSTÁ DO CHOMOUTU

DVĚ SESTRY, POTENCIONÁLNÍ NEVĚSTY, MAJÍ K DISPOZICI JEN JEDNOHO MUŽE…

DVĚ SESTRY, POTENCIONÁLNÍ NEVĚSTY, MAJÍ K DISPOZICI JEN JEDNOHO MUŽE…

ALFONS MUCHA - SLOVANSKÁ EPOPEJ