Magazín Elita

SANEP: DOBROVOLNÍ HASIČI JSOU PODLE ČECHŮ NEPOSTRADATELNÍ

SANEP: DOBROVOLNÍ HASIČI JSOU PODLE ČECHŮ NEPOSTRADATELNÍ

Většina domácí populace vnímá dobrovolnické hasičské sbory jako nepostradatelné, v krizových situacích potřebné, avšak nedostatečně oceněné. Ukázal to exkluzivní červencový průzkum společnosti SANEP.

Z výsledků šetření společnosti SANEP, které se zaměřilo na vnímání dobrovolných hasičů, jejich činnosti a aktivit z pohledu veřejnosti, vyplývá, že široká veřejnost si práce dobrovolných hasičských sborů váží a vnímá dobrovolné hasiče jako nedílnou součást národních hodnot českých, moravských a slezských zemí a také jako nejtypičtější součást života obcí mezi zájmovými a společenskými organizacemi.

Pod pojmem "dobrovolní hasiči", si 23,9 % dotázaným, kteří představují reprezentativní vzorek domácí populace, vybaví "pomoc při požárech a dalších živelných pohromách". "Obětavost a statečnost lidí, kteří zachraňují lidské životy a majetky ve svém volném čase," si pak vybaví pod pojmem dobrovolní hasiči 21,2 % dotázaných.

Tvrzení, že "Dobrovolným hasičům nejde o vlastní prospěch" je platné v souvislosti s dobrovolnými hasiči podle názoru 41,5 % respondentů. S tvrzením, že "Dobrovolní hasiči jsou vždy po ruce, když je jakýkoli problém" pak bezprostředně spojuje činnost dobrovolných hasičů 39,7 % dotázaných. Tvrzení, že "dobrovolní hasiči jsou jedni z největších hrdinů naší země" pak platí dle názoru pro 14,1 % dotázaných.

Dobrovolné hasiče vnímá jako nedílnou součást národních hodnot českých, moravských a slezských zemí 29,1 % respondentů. Dobrovolné hasiče pak vnímá jako organizaci, které by se měla věnovat větší pozornost, 24,5 % dotázaných a jako statečné lidi vnímá dobrovolné hasiče 23,3 % dotázaných.

Názor, že dobrovolní hasiči jsou neodmyslitelnou součástí života českých a moravských obcí sdílí v souhrnu 92,6 % dotázaných, tedy téměř absolutní většina domácí populace.

Většinový názor pak panuje i v otázce podpory dobrovolných hasičů ze strany státu, kdy podle mínění v souhrnu 66 % respondentů stát dobrovolné hasiče podporuje nedostatečně.

Z možných osmi profesí vnímá hasiče jako nejpřínosnější profesi pro společnost 16,5 % dotázaných, což je třetí nejpřínosnější povolání. Na prvních dvou místech se umístili lékaři (25,9 %) a učitelé (23,7 %).

Hasiče vnímá jako nejtypičtější zájmovou a společenskou organizaci života tuzemských měst a obcí 30,5 % dotázaných. Zahrádkáře pak považuje za nejtypičtější součást života tuzemských obcí 21,6 % dotázaných, fotbalisty 19,6 %, sokoly 5,4 %, turistické oddíly 4,1 %, včelaře 2,5 % a tenisty 0,2 % respondentů.

Za nepostradatelné pomocníky při jakýchkoliv katastrofách a mimořádných událostech považuje dobrovolné hasiče v souhrnu 89,2 % dotázaných.

V případě povodní, či jiných živelných pohrom by se s žádostí o pomoc obrátilo 69,8 % respondentů na hasiče. Na armádu by se obrátilo s žádostí o pomoc 6,4 % dotázaných, policii 5,2 %, zdravotní záchranáře 2,8 % a faráře 1,8 % dotázaných.

Za potřebné, považuje dobrovolné hasiče jako součást integrovaného záchranného systému v souhrnu 87,3 % respondentů.

Podle názoru v souhrnu 63 % dotázaných nejsou dobrovolní hasiči dostatečně finančně a materiálně zabezpečeni.

Názor, že činnost dobrovolných hasičů je nedoceněna, sdílí v souhrnu 62,8 % dotázaných.

Jako pozitivní hybnou sílu mládeže a života na venkově vnímá dobrovolné hasiče 37,9 % respondentů. Podle názoru 26,1 % respondentů jsou pak dobrovolní hasiči jednou z mála národních hodnot naší země a jako příklad sounáležitosti, morálky a vlastenectví vnímá dobrovolné hasiče 24,7 % respondentů.

Názor, že by měl být hasičský sport podporován státem jako jiná sportovní odvětví, sdílí v souhrnu 70,8 % dotázaných.

Stát se dobrovolným hasičem by se v případě možnosti chtělo v souhrnu 29,4 % veřejnosti.

Exkluzivní internetový on/off-line průzkum byl proveden ve dnech 9. - 19. července 2013 na vybrané skupině 9.638 dotázaných, kteří představují reprezentativní vzorek obyvatel ČR ve věku 18-69 let. Celkově se průzkumu společnosti SANEP zúčastnilo v rámci respondentního panelu více jak 220 tisíc registrovaných uživatelů 28.115 dotázaných. Reprezentativní vzorek byl vybrán metodou kvótního výběru a odpovídá sociodemografickému rozložení obyvatel ČR dle údajů Českého statistického úřadu. Statistická chyba u uvedené skupiny obyvatel se pohybuje v rozmezí +-1,5 %. Kontrola daného vzorku byla provedena triangulační datovou metodou.

Více na http://www.sanep.cz

Fotogalerie
3107 3108

Další články z rubriky

NEJKRÁSNĚJŠÍ ČESKÉ HASIČKY SE SVLÉKLY A STÁLO TO ZA TO!

NEJKRÁSNĚJŠÍ ČESKÉ HASIČKY SE SVLÉKLY A STÁLO TO ZA TO!

ZLATÉ HOKEJOVÉ NAGANO PŘIPOMÍNÁ VÝSTAVA USPOŘÁDANÁ V PRAŽSKÉM MUZEU GRÉVIN

ZLATÉ HOKEJOVÉ NAGANO PŘIPOMÍNÁ VÝSTAVA USPOŘÁDANÁ V PRAŽSKÉM MUZEU GRÉVIN

MODERÁTORKA GABRIELA LAŠKOVÁ MANŽELA VYDĚSILA POČTEM CHLAPEČKŮ!

MODERÁTORKA GABRIELA LAŠKOVÁ MANŽELA VYDĚSILA POČTEM CHLAPEČKŮ!

JSOU VĚCI, NA KTERÉ SE JANEK LEDECKÝ TĚŠÍ JAKO MALÉ DĚCKO

JSOU VĚCI, NA KTERÉ SE JANEK LEDECKÝ TĚŠÍ JAKO MALÉ DĚCKO

JIŘÍ POMEJE BUDE MUSET PODSTOUPIT NÁROČNÝ ZÁKROK!

JIŘÍ POMEJE BUDE MUSET PODSTOUPIT NÁROČNÝ ZÁKROK!

Bageterie Boulevard