Magazín Elita

VÝSLEDKY VÝZKUMU TÝKAJÍCÍ SE KONZUMACE CIGARET A ALKOHOLU

VÝSLEDKY VÝZKUMU TÝKAJÍCÍ SE KONZUMACE CIGARET A ALKOHOLU

Ministerstvo zdravotnictví ČR dnes (červen 2013) prezentovalo výsledky obsáhlého šetření Státního zdravotního ústavu, které mapuje momentální konzumaci alkoholických a tabákových produktů v ČR. Výsledky byly prezentovány i v souvislosti s podporou navrhované novely zákona o ochraně před škodami působenými návykovými látkami.

Při této příležitosti byla také představena kniha Závislost na tabáku autorky E. Králíkové a kolektivu (2013) a také dopis podepsaný sedmnácti autoritami z oblasti medicín, který je apelem k podpoře výše uvedené novely zákona.

Hlavní zjištění, která přinesl průzkum:

 • Vývojový trend počtu kuřáků mezi dospělými občany ČR je v posledních letech poměrně stabilní. Pohybuje se mezi 28 až 32 %. Z dlouhodobého hlediska je možno konstatovat, že zatím nebyl zaznamenán trend, signalizující snížení prevalence kuřáctví v dospělé populaci.
 • Muži kouří nejčastěji 15 – 24 cigaret denně (35,9 %), ženy pak nejčastěji
  10 - 14 cigaret denně (29,7 %). Denní spotřeba cigaret klesá s úrovní vzdělání. Čím vyšší vzdělání, tím méně vykouřených cigaret.
 • Převážně kouří česká populace cigarety. Podíl jiných tabákových výrobků určených ke kouření je zanedbatelný. Zatím pouze v omezeném rozsahu si kuřáci balí své vlastní cigarety, naprostá většina dává přednost cigaretám vyrobeným komerčně.
 • Přibližně 30 % současných kuřáků se v průběhu posledního roku pokusilo přestat. Svého praktického lékaře navštívila během minulého roku přibližně polovina respondentů. Třicet % respondentů uvedlo, že jim lékař doporučil, aby kouřit přestali.
 • 15 % dospělé populace jsou velmi častí konzumenti alkoholu (pití denně nebo obden), naproti tomu trvale (celoživotně) abstinuje jen 2,5 % dospělých.
 • Průměrná roční spotřeba je 7,4 l čistého alkoholu, resp. 8,6 l pokud nezahrneme abstinenty.
 • Časté pití nadměrných dávek udává 18 % dotázaných (muži 28 %, ženy 8,6%).
 • 16 % dospělých lze považovat za konzumenty s vysokým rizikem a 4,8 % jsou problémoví pijáci.
 • Problém s alkoholem si připouští jen 1,2 % dotázaných a odbornou pomoc vyhledalo jen 0,4 %.
 • Lékaři u třetiny respondentů zjišťovali jejich konzumní zvyklosti a více než
  8 % doporučili omezit pití alkoholu. 

Zdroj:  Ministerstvo zdravotnictví ČR


Další články z rubriky

DIANELLA = SLADKOSTI POD KONTROLOU

DIANELLA = SLADKOSTI POD KONTROLOU

POŘIĎTE SI ELEKTRICKÉ AUTO A VYHNETE SE POKUTÁM ZA ŠPATNÉ PARKOVÁNÍ

POŘIĎTE SI ELEKTRICKÉ AUTO A VYHNETE SE POKUTÁM ZA ŠPATNÉ PARKOVÁNÍ

80 PROCENT MUŽŮ SE TRÁPÍ ZBYTEČNĚ, RÁZOVÁ VLNA JIM POMŮŽE!

80 PROCENT MUŽŮ SE TRÁPÍ ZBYTEČNĚ, RÁZOVÁ VLNA JIM POMŮŽE!

CO NEJRADĚJI PIJÍ PILOTI FORMULE Z ČESKÉ STÁJE?

CO NEJRADĚJI PIJÍ PILOTI FORMULE Z ČESKÉ STÁJE?

NA ŽÁDNÉM POŘÁDNÉM VELETRHU NECHYBÍ DOBRÉ ZNAČKY

NA ŽÁDNÉM POŘÁDNÉM VELETRHU NECHYBÍ DOBRÉ ZNAČKY

ALFONS MUCHA - SLOVANSKÁ EPOPEJ