Magazín Elita

VÝSLEDKY VÝZKUMU TÝKAJÍCÍ SE KONZUMACE CIGARET A ALKOHOLU

VÝSLEDKY VÝZKUMU TÝKAJÍCÍ SE KONZUMACE CIGARET A ALKOHOLU

Ministerstvo zdravotnictví ČR dnes (červen 2013) prezentovalo výsledky obsáhlého šetření Státního zdravotního ústavu, které mapuje momentální konzumaci alkoholických a tabákových produktů v ČR. Výsledky byly prezentovány i v souvislosti s podporou navrhované novely zákona o ochraně před škodami působenými návykovými látkami.

Při této příležitosti byla také představena kniha Závislost na tabáku autorky E. Králíkové a kolektivu (2013) a také dopis podepsaný sedmnácti autoritami z oblasti medicín, který je apelem k podpoře výše uvedené novely zákona.

Hlavní zjištění, která přinesl průzkum:

 • Vývojový trend počtu kuřáků mezi dospělými občany ČR je v posledních letech poměrně stabilní. Pohybuje se mezi 28 až 32 %. Z dlouhodobého hlediska je možno konstatovat, že zatím nebyl zaznamenán trend, signalizující snížení prevalence kuřáctví v dospělé populaci.
 • Muži kouří nejčastěji 15 – 24 cigaret denně (35,9 %), ženy pak nejčastěji
  10 - 14 cigaret denně (29,7 %). Denní spotřeba cigaret klesá s úrovní vzdělání. Čím vyšší vzdělání, tím méně vykouřených cigaret.
 • Převážně kouří česká populace cigarety. Podíl jiných tabákových výrobků určených ke kouření je zanedbatelný. Zatím pouze v omezeném rozsahu si kuřáci balí své vlastní cigarety, naprostá většina dává přednost cigaretám vyrobeným komerčně.
 • Přibližně 30 % současných kuřáků se v průběhu posledního roku pokusilo přestat. Svého praktického lékaře navštívila během minulého roku přibližně polovina respondentů. Třicet % respondentů uvedlo, že jim lékař doporučil, aby kouřit přestali.
 • 15 % dospělé populace jsou velmi častí konzumenti alkoholu (pití denně nebo obden), naproti tomu trvale (celoživotně) abstinuje jen 2,5 % dospělých.
 • Průměrná roční spotřeba je 7,4 l čistého alkoholu, resp. 8,6 l pokud nezahrneme abstinenty.
 • Časté pití nadměrných dávek udává 18 % dotázaných (muži 28 %, ženy 8,6%).
 • 16 % dospělých lze považovat za konzumenty s vysokým rizikem a 4,8 % jsou problémoví pijáci.
 • Problém s alkoholem si připouští jen 1,2 % dotázaných a odbornou pomoc vyhledalo jen 0,4 %.
 • Lékaři u třetiny respondentů zjišťovali jejich konzumní zvyklosti a více než
  8 % doporučili omezit pití alkoholu. 

Zdroj:  Ministerstvo zdravotnictví ČR


Další články z rubriky

VČASNÁ REHABILITACE PO ÚRAZU JE AŽ DVAKRÁT ÚČINNĚJŠÍ!

VČASNÁ REHABILITACE PO ÚRAZU JE AŽ DVAKRÁT ÚČINNĚJŠÍ!

DO ŠKOLY V BEZPEČÍ S REFLEXNÍMI TAŠKAMI OD KIPLING

DO ŠKOLY V BEZPEČÍ S REFLEXNÍMI TAŠKAMI OD KIPLING

VŠEMOCNÁ SÍLA BYLIN – KTERÉ ROSTLINY POMÁHAJÍ BĚHEM MENOPAUZY?

VŠEMOCNÁ SÍLA BYLIN – KTERÉ ROSTLINY POMÁHAJÍ BĚHEM MENOPAUZY?

PŘED SLUNCEM V BEZPEČÍ S KOSMETICKOU PÉČÍ OD HAVLÍKOVY PŘÍRODNÍ APOTÉKY

PŘED SLUNCEM V BEZPEČÍ S KOSMETICKOU PÉČÍ OD HAVLÍKOVY PŘÍRODNÍ APOTÉKY

I DROBNÉ PORANĚNÍ OKA MŮŽE ZPŮSOBIT VÁŽNÉ KOMPLIKACE

I DROBNÉ PORANĚNÍ OKA MŮŽE ZPŮSOBIT VÁŽNÉ KOMPLIKACE

ALFONS MUCHA - SLOVANSKÁ EPOPEJ