Magazín Elita

NOBELŮV VÝBOR SE SNAŽÍ ZNEVÁŽIT SOUDNÍ SPOR S DR. RONGXIANG XUEM

NOBELŮV VÝBOR SE SNAŽÍ ZNEVÁŽIT SOUDNÍ SPOR S DR. RONGXIANG XUEM

Dne 14. března 2013 zveřejnil časopis The Scientist Magazine komentář mluvčího Nobelova výboru, ve kterém se uvádí, že soudní spor vedený proti Nobelovu výboru doktorem Dr. Rongxiang Xuem je nedůvodný.

Smyslem soudního sporu pro doktora Rongxiang Xua je dosažení toho, aby se Nobelův výbor jasně vyjádřil, zda je regenerativní potenciál lidských buněk jejich přirozenou vlastností, nebo zda je tento potenciál nutné uměle vyvolat tak, jak bylo uvedeno v prohlášení Nobelova výboru při udílení Nobelovy ceny za fyziologii a medicínu pro rok 2012. Doktor Rongxiang Xu podal žalobu na Nobelův výbor v prosinci 2012.

Podle mluvčího Dr. Rongxiang Xua je prohlášení Nobelova výboru, že tento soudní spor považuje za nedůvodný poněkud udivující. Žaloba byla na Nobelův výbor podána za účelem objasnění důležitých vědeckých detailů, které doktor Dr. Rongxiang Xu považuje za zavádějící a které byly zveřejněny u příležitosti předávání Nobelovy ceny v říjnu roku 2012. Záměrem doktora Rongxiang Xua není získat ocenění pro sebe, ale naopak opravit chyby v prohlášeních Nobelova výboru. Tyto chyby nejenže znevažují vědeckou práci doktora Rongxiang Xua, ale podle jeho názoru také ovlivňují zdraví a bezpečnost lidí z celého světa. Žalobu tedy nelze označit za nedůvodnou.

Dalším důvodem pro podání žaloby na Nobelův výbor je skutečnost, že tato organizace je příliš mocná na to, aby jí jeden samotný člověk bez pomoci právního systému dokázal přimět k opravě chybných či zavádějících prohlášení. Jak Dr. Rongxiang Xu zjistil, tak v předchozích případech, kdy se vědečtí pracovníci pokoušeli ovlivnit rozhodnutí Nobelova výboru, nebyli úspěšní a bylo nutné věc postoupit soudu.

Aplikovaná regenerativní obnova tkání, což je vědní specializace Dr. Rongxiang Xua, prokazuje, že lidské buňky mají přirozený regenerativní potenciál. Na podporu tohoto tvrzení zveřejnil doktor Rongxiang Xu ve svém nedávném tiskovém prohlášení grafický záznam ukazující regenerativní obnovu uříznutých prstů. Obrázek k této tiskové zprávě ukazuje že se tkáňová jizva vstřebala v důsledku vlastního regenerativního potenciálu lidských buněk, což je další posílení teze, že je tento potenciál skutečně přirozeným jevem a nemusí být uměle vyvoláván.

Nicméně Nobelův výbor udělil cenu vědcům, kteří se pokouší vyvolat regenerativní potenciál uměle, což doktor Rongxiang Xu považuje nejen za nesprávný přístup, ale potenciálně také za velmi nebezpečné. Pokud má doktor Rongxiang Xu pravdu může prohlášení Nobelova výboru a nedávno udělená Nobelova cena negativně ovlivnit pokrok na poli výzkumu v oblasti přírodních věd.

Žalobce, doktor Rongxiang Xu je zastupován firmou Ardent Law Group v Kalifornii (číslo případu: 30-2012-00615804).

Los Angeles 26. března (PROTEXT/PRNewswire)


Další články z rubriky

PROČ ŠUMAVA VYSYCHÁ?

PROČ ŠUMAVA VYSYCHÁ?

SANEP VYHODNOTIL ČERVNOVÉ PREFERENCE KANDIDÁTŮ NA PRAŽSKÉHO PRIMÁTORA

SANEP VYHODNOTIL ČERVNOVÉ PREFERENCE KANDIDÁTŮ NA PRAŽSKÉHO PRIMÁTORA

POMOC PRO PODNIKATELE - NAVZDORY SENÁTU, KTERÝ VLONI JEHO OFICIÁLNÍ VZNIK ZARAZIL

POMOC PRO PODNIKATELE - NAVZDORY SENÁTU, KTERÝ VLONI JEHO OFICIÁLNÍ VZNIK ZARAZIL

NENÍ ČEJKOVÁ NA MINISTERSTVU ZEMĚDĚLSTVÍ JEN JAKOUSI „TROJSKOU KOBYLOU“?

NENÍ ČEJKOVÁ NA MINISTERSTVU ZEMĚDĚLSTVÍ JEN JAKOUSI „TROJSKOU KOBYLOU“?

PROHLÁŠENÍ INVESTIGATIVNÍCH NOVINÁŘŮ

PROHLÁŠENÍ INVESTIGATIVNÍCH NOVINÁŘŮ

ALFONS MUCHA - SLOVANSKÁ EPOPEJ