Magazín Elita

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ: VYJÁDŘENÍ K POSLEDNÍMU PROHLÁŠENÍ FIRMY DIAG HUMAN

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ: VYJÁDŘENÍ K POSLEDNÍMU PROHLÁŠENÍ FIRMY DIAG HUMAN

Ministerstvo zdravotnictví se striktně distancuje od tiskového prohlášení firmy Diag Human, které je nepravdivé a snaží se napadnout, jak důsledné kroky, které v kauze činí zástupci státu, tak samotnou nezávislost soudní moci. Je s podivem, že do doby vydání nepravomocného rozhodčího nálezu, firma Diag Human nezávislost soudní moci nikdy nezpochybňovala.

Ministerstvo zdravotnictví s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových vždy činilo legitimní právní kroky, aby rozhodčí senát, který firma Diag Human systematicky napadá, byl opět kompletní a mohl po letech ukončit tuto vlekoucí se kauzu.

Připomínáme, že exekuční řízení vyvolané firmou Diag Human na základě nepravdivého tvrzení, že rozhodčí nález z roku 2008 je pravomocný a vykonatelný, již v některých státech pravomocně skončilo či bylo zastaveno. Tiskové prohlášení firmy Diag Human se tudíž nezakládá na pravdě.

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR


Další články z rubriky

PROČ ŠUMAVA VYSYCHÁ?

PROČ ŠUMAVA VYSYCHÁ?

SANEP VYHODNOTIL ČERVNOVÉ PREFERENCE KANDIDÁTŮ NA PRAŽSKÉHO PRIMÁTORA

SANEP VYHODNOTIL ČERVNOVÉ PREFERENCE KANDIDÁTŮ NA PRAŽSKÉHO PRIMÁTORA

POMOC PRO PODNIKATELE - NAVZDORY SENÁTU, KTERÝ VLONI JEHO OFICIÁLNÍ VZNIK ZARAZIL

POMOC PRO PODNIKATELE - NAVZDORY SENÁTU, KTERÝ VLONI JEHO OFICIÁLNÍ VZNIK ZARAZIL

NENÍ ČEJKOVÁ NA MINISTERSTVU ZEMĚDĚLSTVÍ JEN JAKOUSI „TROJSKOU KOBYLOU“?

NENÍ ČEJKOVÁ NA MINISTERSTVU ZEMĚDĚLSTVÍ JEN JAKOUSI „TROJSKOU KOBYLOU“?

PROHLÁŠENÍ INVESTIGATIVNÍCH NOVINÁŘŮ

PROHLÁŠENÍ INVESTIGATIVNÍCH NOVINÁŘŮ

ALFONS MUCHA - SLOVANSKÁ EPOPEJ