Magazín Elita

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ: VYJÁDŘENÍ K POSLEDNÍMU PROHLÁŠENÍ FIRMY DIAG HUMAN

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ: VYJÁDŘENÍ K POSLEDNÍMU PROHLÁŠENÍ FIRMY DIAG HUMAN

Ministerstvo zdravotnictví se striktně distancuje od tiskového prohlášení firmy Diag Human, které je nepravdivé a snaží se napadnout, jak důsledné kroky, které v kauze činí zástupci státu, tak samotnou nezávislost soudní moci. Je s podivem, že do doby vydání nepravomocného rozhodčího nálezu, firma Diag Human nezávislost soudní moci nikdy nezpochybňovala.

Ministerstvo zdravotnictví s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových vždy činilo legitimní právní kroky, aby rozhodčí senát, který firma Diag Human systematicky napadá, byl opět kompletní a mohl po letech ukončit tuto vlekoucí se kauzu.

Připomínáme, že exekuční řízení vyvolané firmou Diag Human na základě nepravdivého tvrzení, že rozhodčí nález z roku 2008 je pravomocný a vykonatelný, již v některých státech pravomocně skončilo či bylo zastaveno. Tiskové prohlášení firmy Diag Human se tudíž nezakládá na pravdě.

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR


Další články z rubriky

NEPODCEŇTE ZAVÁDĚNÍ GDPR, RADÍ INSTITUT OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

NEPODCEŇTE ZAVÁDĚNÍ GDPR, RADÍ INSTITUT OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ZPRACOVÁNÍ A OCHRANA DAT PODLÉHÁ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

ZPRACOVÁNÍ A OCHRANA DAT PODLÉHÁ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

VÁNOČNÍ KAPŘI BUDOU

VÁNOČNÍ KAPŘI BUDOU

PRÁVNÍ ŘÁD NEZNÁ ÚKON VÝPOVĚĎ DOHODOU

PRÁVNÍ ŘÁD NEZNÁ ÚKON VÝPOVĚĎ DOHODOU

BOROVENŠTÍ DOBROVOLNÍ HASIČI POTVRDILI SVOJI POTŘEBNOST!

BOROVENŠTÍ DOBROVOLNÍ HASIČI POTVRDILI SVOJI POTŘEBNOST!