Magazín Elita

PRAVIDLA PRO ZACHÁZENÍ S KONOPÍM PRO LÉČEBNÉ POUŽITÍ NEBO VĚDECKÉ ÚČELY

PRAVIDLA PRO ZACHÁZENÍ S KONOPÍM PRO LÉČEBNÉ POUŽITÍ NEBO VĚDECKÉ ÚČELY

Dne 4. března 2013 vešlo v platnost legislativní opatření, které jasně vymezuje, jak bude umožněno zacházet s konopím pro léčebné použití nebo vědecké účely jako s omamnou látkou uvedenou v příloze č. 1 zákona č. 167/1998 Sb. o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

V souladu s tímto zákonem je možné zacházet s konopím pro léčebné použití pouze po obdržení povolení k zacházení, které vydává Ministerstvo zdravotnictví na základě doručené žádosti o vydání povolení k zacházení s návykovými látkami a přípravky.

Příslušný Tiskopis č. 1: http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/tiskopisy-formularu-podle-vyhlasky-cb_1964_1052_3.html

V souladu s tímto zákonem je možné dovézt konopí pro léčebné použití, avšak jen na základě povolení k dovozu návykových látek a přípravků vydaného Ministerstvem zdravotnictví a po zaslání odhadu dovozu. V této souvislosti je nutné požádat o vydání povolení k dovozu a předložit odhad dovozu návykových látek a přípravků.

V souladu s tímto zákonem je možné vyvézt konopí pro léčebné použití v případě reklamace dovezeného konopí pro léčebné použití, avšak pouze po předložení dovozního povolení vydaného státem, kam má být uskutečněn vývoz.

Některé další povinnosti vyplývající ze zákona pro konopí pro léčebné použití:

  • Forma skladování
  • Ohlašovací povinnost
  •  Vést evidenci a dokumentaci


Dne 4. března 2013 vyšel ve Sbírce zákonů zákon č. 50/2013 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. dubna 2013.


Zdroj: Min. zdravotnictví, zpráva Inspektorátu OPL


Další články z rubriky

JAK SE ZMĚNILY SPAM FILTRY A ZÁKLADNÍ PRAVIDLA ODESÍLÁNÍ E-MAILŮ

JAK SE ZMĚNILY SPAM FILTRY A ZÁKLADNÍ PRAVIDLA ODESÍLÁNÍ E-MAILŮ

V KOMUNÁLNÍCH VOLBÁCH MÁ ŠANCI VÍCE STRAN, ALE DOMINOVAT BUDE HNUTÍ ANO

V KOMUNÁLNÍCH VOLBÁCH MÁ ŠANCI VÍCE STRAN, ALE DOMINOVAT BUDE HNUTÍ ANO

MÁŘÍ MAGDALÉNA VNÁŠELA NADĚJI NA SVOBODNĚJŠÍ ŽIVOT ŽENÁM

MÁŘÍ MAGDALÉNA VNÁŠELA NADĚJI NA SVOBODNĚJŠÍ ŽIVOT ŽENÁM

PROČ ŠUMAVA VYSYCHÁ?

PROČ ŠUMAVA VYSYCHÁ?

SANEP VYHODNOTIL ČERVNOVÉ PREFERENCE KANDIDÁTŮ NA PRAŽSKÉHO PRIMÁTORA

SANEP VYHODNOTIL ČERVNOVÉ PREFERENCE KANDIDÁTŮ NA PRAŽSKÉHO PRIMÁTORA

Miss Princess

BETA GLUCAN