Magazín Elita

PRAVIDLA PRO ZACHÁZENÍ S KONOPÍM PRO LÉČEBNÉ POUŽITÍ NEBO VĚDECKÉ ÚČELY

PRAVIDLA PRO ZACHÁZENÍ S KONOPÍM PRO LÉČEBNÉ POUŽITÍ NEBO VĚDECKÉ ÚČELY

Dne 4. března 2013 vešlo v platnost legislativní opatření, které jasně vymezuje, jak bude umožněno zacházet s konopím pro léčebné použití nebo vědecké účely jako s omamnou látkou uvedenou v příloze č. 1 zákona č. 167/1998 Sb. o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

V souladu s tímto zákonem je možné zacházet s konopím pro léčebné použití pouze po obdržení povolení k zacházení, které vydává Ministerstvo zdravotnictví na základě doručené žádosti o vydání povolení k zacházení s návykovými látkami a přípravky.

Příslušný Tiskopis č. 1: http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/tiskopisy-formularu-podle-vyhlasky-cb_1964_1052_3.html

V souladu s tímto zákonem je možné dovézt konopí pro léčebné použití, avšak jen na základě povolení k dovozu návykových látek a přípravků vydaného Ministerstvem zdravotnictví a po zaslání odhadu dovozu. V této souvislosti je nutné požádat o vydání povolení k dovozu a předložit odhad dovozu návykových látek a přípravků.

V souladu s tímto zákonem je možné vyvézt konopí pro léčebné použití v případě reklamace dovezeného konopí pro léčebné použití, avšak pouze po předložení dovozního povolení vydaného státem, kam má být uskutečněn vývoz.

Některé další povinnosti vyplývající ze zákona pro konopí pro léčebné použití:

  • Forma skladování
  • Ohlašovací povinnost
  •  Vést evidenci a dokumentaci


Dne 4. března 2013 vyšel ve Sbírce zákonů zákon č. 50/2013 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. dubna 2013.


Zdroj: Min. zdravotnictví, zpráva Inspektorátu OPL


Další články z rubriky

NENÍ ČEJKOVÁ NA MINISTERSTVU ZEMĚDĚLSTVÍ JEN JAKOUSI „TROJSKOU KOBYLOU“?

NENÍ ČEJKOVÁ NA MINISTERSTVU ZEMĚDĚLSTVÍ JEN JAKOUSI „TROJSKOU KOBYLOU“?

PROHLÁŠENÍ INVESTIGATIVNÍCH NOVINÁŘŮ

PROHLÁŠENÍ INVESTIGATIVNÍCH NOVINÁŘŮ

NEPODCEŇTE ZAVÁDĚNÍ GDPR, RADÍ INSTITUT OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

NEPODCEŇTE ZAVÁDĚNÍ GDPR, RADÍ INSTITUT OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ZPRACOVÁNÍ A OCHRANA DAT PODLÉHÁ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

ZPRACOVÁNÍ A OCHRANA DAT PODLÉHÁ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

VÁNOČNÍ KAPŘI BUDOU

VÁNOČNÍ KAPŘI BUDOU

ALFONS MUCHA - SLOVANSKÁ EPOPEJ