Magazín Elita

VÝSLEDKY BEZPLATNÝCH PROSINCOVÝCH KONTROL LIHOVIN OBČANŮ

VÝSLEDKY BEZPLATNÝCH PROSINCOVÝCH KONTROL LIHOVIN OBČANŮ

Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo v souvislosti s metylalkoholovou kauzou v prosinci 2012 mimořádnou akci, během které měli občané možnost požádat o provedení bezplatné analýzy lihovin. Akce se setkala s velkým zájmem, krajské hygienické stanice přijaly v průběhu 3 týdnů asi 8 000 podnětů od občanů a jejich zaměstnanci poskytli přibližně 11 100 konzultací.

Ne všechny podněty k prošetření původu alkoholu byly oprávněné. V průběhu akce bylo odebráno celkem 6 983 vzorků lihovin, které byly následně odeslány do zdravotních ústavů k laboratorní analýze. 88 % z nich bylo vyhovujících. Z celkového počtu 841 vzorků nevyhovujících byla zjištěna nadlimitní hodnota metylalkoholu ve 30 % případů, u 70 % vzorků se jednalo o zvýšený obsah 2-propanolu. Obě hodnoty byly nadlimitní ve 4 % odebraných vzorků. V 5 % případů se pak jednalo o nadlimitní zdraví ohrožující obsah metylalkoholu. „Výsledky akce jednoznačně prokázaly její smysluplnost. Podařilo se nám zachránit několik desítek lidských životů a mnoho občanů přimět ke kontrole lihovin, které měli v domácnostech,“ uvedl Vladimír Valenta, Hlavní hygienik ČR. Pozitivní nálezy byly hlášeny především u tuzemáku, vodky a destilátů.

O výsledcích kontrol byli občané ihned informováni pracovníky krajských hygienických stanic (KHS). V případě nevyhovujících výsledků byly protokoly předávány dalším zainteresovaným orgánům – orgánům celí správy, Policii ČR, Státní zemědělské a potravinářské inspekci. V tuto chvíli se jedná o 857 podnětů. Celkové náklady vynaložené na tuto mimořádnou akci dosáhly cca 7 500 000 Kč.

Mimořádná akce, která umožnila občanům podávat podněty KHS, proběhla v období od 6. do 28. 12. 2012. Byla vyhlášena v souvislosti s přetrvávajícím rizikem výskytu otrav metylalkoholem, nedohledáním všech kontaminovaných lihovin v distribuční síti a přicházejícím obdobím Vánoc a konce roku, kdy je předpoklad vyšší konzumace alkoholických nápojů. Bezplatné analýzy byly prováděny u lihovin s obsahem ethanolu od 20 % objemových včetně a výše, které byly vyrobeny v období od 1. 1. – 27. 11. 2012, u neoznačených lihovin, které nebyly zakoupeny v běžné obchodní síti, a u lihovin, které byly v podezření, že by se mohlo jednat o padělky.

Ne všechny podněty k prošetření původu alkoholu byly důvodné. Občané často požadovali vyšetření lihovin řádně označených, lihovin řádně identifikovatelných a opatřených kontrolní páskou. Někteří občané požadovali vyšetření lihovin vyrobených v roce 2012, které byly zakoupeny v běžné obchodní síti a ke kterým bylo možno odhledat veškerou dokumentaci ve smyslu nařízení vlády č. 317/2012 Sb.

V průběhu trvání Mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví uložily orgány ochrany veřejného zdraví 225 pokut v celkové výši 1 229 000 Kč. Ministerstvo zdravotnictví eviduje v souvislosti s kauzou metylalkohol 42 případů úmrtí, 124 osob bylo hospitalizováno.

Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR


Další články z rubriky

PRÁVNÍ ŘÁD NEZNÁ ÚKON VÝPOVĚĎ DOHODOU

PRÁVNÍ ŘÁD NEZNÁ ÚKON VÝPOVĚĎ DOHODOU

BOROVENŠTÍ DOBROVOLNÍ HASIČI POTVRDILI SVOJI POTŘEBNOST!

BOROVENŠTÍ DOBROVOLNÍ HASIČI POTVRDILI SVOJI POTŘEBNOST!

ÚSTAVNÍ SOUD SE ZASTAL PACIENTŮ A LÉKAŘŮ

ÚSTAVNÍ SOUD SE ZASTAL PACIENTŮ A LÉKAŘŮ

NAŘÍZENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ VSTOUPÍ V PLATNOST ZA ROK

NAŘÍZENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ VSTOUPÍ V PLATNOST ZA ROK

BUDOU MÍT VODNÍ SKÚTRY NA VLTAVĚ I LETOS ZELENOU?

BUDOU MÍT VODNÍ SKÚTRY NA VLTAVĚ I LETOS ZELENOU?

INTERBEAUTY PRAGUE 2017