Magazín Elita

VÝSLEDKY BEZPLATNÝCH PROSINCOVÝCH KONTROL LIHOVIN OBČANŮ

VÝSLEDKY BEZPLATNÝCH PROSINCOVÝCH KONTROL LIHOVIN OBČANŮ

Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo v souvislosti s metylalkoholovou kauzou v prosinci 2012 mimořádnou akci, během které měli občané možnost požádat o provedení bezplatné analýzy lihovin. Akce se setkala s velkým zájmem, krajské hygienické stanice přijaly v průběhu 3 týdnů asi 8 000 podnětů od občanů a jejich zaměstnanci poskytli přibližně 11 100 konzultací.

Ne všechny podněty k prošetření původu alkoholu byly oprávněné. V průběhu akce bylo odebráno celkem 6 983 vzorků lihovin, které byly následně odeslány do zdravotních ústavů k laboratorní analýze. 88 % z nich bylo vyhovujících. Z celkového počtu 841 vzorků nevyhovujících byla zjištěna nadlimitní hodnota metylalkoholu ve 30 % případů, u 70 % vzorků se jednalo o zvýšený obsah 2-propanolu. Obě hodnoty byly nadlimitní ve 4 % odebraných vzorků. V 5 % případů se pak jednalo o nadlimitní zdraví ohrožující obsah metylalkoholu. „Výsledky akce jednoznačně prokázaly její smysluplnost. Podařilo se nám zachránit několik desítek lidských životů a mnoho občanů přimět ke kontrole lihovin, které měli v domácnostech,“ uvedl Vladimír Valenta, Hlavní hygienik ČR. Pozitivní nálezy byly hlášeny především u tuzemáku, vodky a destilátů.

O výsledcích kontrol byli občané ihned informováni pracovníky krajských hygienických stanic (KHS). V případě nevyhovujících výsledků byly protokoly předávány dalším zainteresovaným orgánům – orgánům celí správy, Policii ČR, Státní zemědělské a potravinářské inspekci. V tuto chvíli se jedná o 857 podnětů. Celkové náklady vynaložené na tuto mimořádnou akci dosáhly cca 7 500 000 Kč.

Mimořádná akce, která umožnila občanům podávat podněty KHS, proběhla v období od 6. do 28. 12. 2012. Byla vyhlášena v souvislosti s přetrvávajícím rizikem výskytu otrav metylalkoholem, nedohledáním všech kontaminovaných lihovin v distribuční síti a přicházejícím obdobím Vánoc a konce roku, kdy je předpoklad vyšší konzumace alkoholických nápojů. Bezplatné analýzy byly prováděny u lihovin s obsahem ethanolu od 20 % objemových včetně a výše, které byly vyrobeny v období od 1. 1. – 27. 11. 2012, u neoznačených lihovin, které nebyly zakoupeny v běžné obchodní síti, a u lihovin, které byly v podezření, že by se mohlo jednat o padělky.

Ne všechny podněty k prošetření původu alkoholu byly důvodné. Občané často požadovali vyšetření lihovin řádně označených, lihovin řádně identifikovatelných a opatřených kontrolní páskou. Někteří občané požadovali vyšetření lihovin vyrobených v roce 2012, které byly zakoupeny v běžné obchodní síti a ke kterým bylo možno odhledat veškerou dokumentaci ve smyslu nařízení vlády č. 317/2012 Sb.

V průběhu trvání Mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví uložily orgány ochrany veřejného zdraví 225 pokut v celkové výši 1 229 000 Kč. Ministerstvo zdravotnictví eviduje v souvislosti s kauzou metylalkohol 42 případů úmrtí, 124 osob bylo hospitalizováno.

Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR


Další články z rubriky

PROČ ŠUMAVA VYSYCHÁ?

PROČ ŠUMAVA VYSYCHÁ?

SANEP VYHODNOTIL ČERVNOVÉ PREFERENCE KANDIDÁTŮ NA PRAŽSKÉHO PRIMÁTORA

SANEP VYHODNOTIL ČERVNOVÉ PREFERENCE KANDIDÁTŮ NA PRAŽSKÉHO PRIMÁTORA

POMOC PRO PODNIKATELE - NAVZDORY SENÁTU, KTERÝ VLONI JEHO OFICIÁLNÍ VZNIK ZARAZIL

POMOC PRO PODNIKATELE - NAVZDORY SENÁTU, KTERÝ VLONI JEHO OFICIÁLNÍ VZNIK ZARAZIL

NENÍ ČEJKOVÁ NA MINISTERSTVU ZEMĚDĚLSTVÍ JEN JAKOUSI „TROJSKOU KOBYLOU“?

NENÍ ČEJKOVÁ NA MINISTERSTVU ZEMĚDĚLSTVÍ JEN JAKOUSI „TROJSKOU KOBYLOU“?

PROHLÁŠENÍ INVESTIGATIVNÍCH NOVINÁŘŮ

PROHLÁŠENÍ INVESTIGATIVNÍCH NOVINÁŘŮ

ALFONS MUCHA - SLOVANSKÁ EPOPEJ