Magazín Elita

ŠKOLÁKY NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH ČEKÁ ÚPRAVA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU JIŽ OD ZÁŘÍ 2013

ŠKOLÁKY NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH ČEKÁ ÚPRAVA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU JIŽ OD ZÁŘÍ 2013

Od září roku 2013 nabude účinnosti upravený vzdělávací program pro základní vzdělávání. Mezi hlavní změny, ke kterým dojde, bude úprava vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. Vzhledem k požadavkům, které jsou kladeny na žáky 1. stupně základní školy při mezinárodních výzkumech TIMSS a PISA, bylo učivo o zlomcích a desetinných číslech přesunuto na 1. stupeň ZŠ.

Další výraznější úprava se týká vzdělávacích oborů Cizí jazyk. Škola zařadí další cizí jazyk podle svých možností nejpozději od 8. ročníku v minimální časové dotaci šesti vyučovacích hodin týdně v rámci celého 2. stupně. Pouze v odůvodněných případech (obtížnost učit se další cizí jazyk z důvodů poruch učení či jiných zdravotních postižení) může žák ve stejné časové dotaci pokračovat v rozvíjení prvního cizího jazyka např. formou rozšířené konverzace. Žák si tak bude moci osvojovat cizí jazyk, který se již učil.

Povinně je začleněna také finanční gramotnost, jejímž cílem je finančně gramotný člověk schopný finančně zabezpečit svou rodinu a orientovat se v problematice peněz a cen. Účelem úprav bylo na daná témata více upozornit a zdůraznit jejich důležitost v dnešní době. Větší důraz bude kladen na dopravní výchovu (důvodem je nárůst úrazů dětí a žáků v silniční a železniční dopravě), ochranu člověka za běžných rizik a mimořádných událostí (neinformovanost obyvatelstva o chování při mimořádných událostech – např. záplavy, požáry atd.), obranu vlasti (větší informovanost ohledně povinnosti občanů týkající se obrany vlasti), korupci (boj proti korupci – spolugestor Úřad vlády), sexuální a rodinnou výchovu (pochopení významu sexuality a jejího zapojení do vztahu v souvislosti se zdravím, etikou, morálkou a pozitivními životními cíli).

Další, obsáhlejší úprava bude následovat v rámci tzv. inovace  ještě v letošním roce a jejíž dokončení se předpokládá v roce 2016.

Zdroj: odbor vnějších vztahů a komunikace, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

-lz-


Další články z rubriky

HEIDI JANKŮ S ROČNÍM ZPOŽDĚNÍM POKŘTILA SVŮJ MEČÍK!

HEIDI JANKŮ S ROČNÍM ZPOŽDĚNÍM POKŘTILA SVŮJ MEČÍK!

KOLIK STOJÍ ŠATY PRO MODERÁTORKU FINÁLE SOUTĚŽE MUŽ ROKU 2018?

KOLIK STOJÍ ŠATY PRO MODERÁTORKU FINÁLE SOUTĚŽE MUŽ ROKU 2018?

DRAMA NA PÓDIU: BUBENÍKA MUSELA ODVÉZT ZÁCHRANKA PŘÍMO Z PÓDIA!

DRAMA NA PÓDIU: BUBENÍKA MUSELA ODVÉZT ZÁCHRANKA PŘÍMO Z PÓDIA!

MIKOLAS JOSEF VYVRÁTIL NĚKTERÉ NEPRAVDY O JEHO ORIENTACI!

MIKOLAS JOSEF VYVRÁTIL NĚKTERÉ NEPRAVDY O JEHO ORIENTACI!

TŘETÍ NEJKRÁSNĚJŠÍ ČEŠKA V ŘECKU PŘEDVEDLA SVÉ PŘÍRODNÍ ČTYŘKY

TŘETÍ NEJKRÁSNĚJŠÍ ČEŠKA V ŘECKU PŘEDVEDLA SVÉ PŘÍRODNÍ ČTYŘKY

ALFONS MUCHA - SLOVANSKÁ EPOPEJ