Magazín Elita

NOVELA SILNIČNÍHO ZÁKONA: KONEC OSOBY BLÍZKÉ

NOVELA SILNIČNÍHO ZÁKONA: KONEC OSOBY BLÍZKÉ

Novela silničního zákona č. 361/2000 Sb., nabude účinnosti již  19. ledna 2013 a má vyřešit diskutabilní status osoby blízké, na kterou se řidiči často vymlouvali při přestupcích. A jak už to s našimi zákony bývá, často neřeší situaci, které se přímo dotýkají. Není tomu jinak ani v tomto případě.

Zákon je novým nástrojem při řešení dopravních přestupků, kde není prokazatelně znám viník. Od 19. ledna bude odpovědnost na provozovateli vozu. U méně závažných přestupků se již nebude hledat viník. Například v Holandsku je vždy (bez výjimek) potrestán provozovatel, který svými interními či osobními nástroji vymáhá náhradu sankce po řidiči (ale také nemusí), který je skutečným viníkem. Tento model byl odborníky prosazován i v naší zemi, avšak politici návrh zákona měnili tak dlouho, až opět vypadl „legislativní patvar“.

Otázkou zůstává, zda je to správná a hlavně legitimní cesta, pokud došlo k vyloučení statusu blízké osoby. Bez velkého zkoumání je patrné, že je to v rozporu s Listinou základních práv a svobod, která je nedílnou součástí ústavního pořádku České republiky.

Jak z toho elegantně vyklouznout se nedá jednoznačně poradit, ale rozhodně se může jednat o skutečnost, kdy provozovatel (majitel) vůz půjčí konkrétní osobě, a ta konkrétní osoba jej nechá řídit někoho jiného, kdo je jemu (pro něho) osobou blízkou. Pak je pravděpodobné, že bude přestupek odložen (poznámka redakce – pouze předpokládáme). 

Uvede-li provozovatel (majitel), kdo vozidlo skutečně řídil, což je jeho povinností, zprostí se vlastní odpovědnosti ze zákona. Veškeré důkazy posoudí správní orgán v souladu se správním řádem a přestupkovým zákonem. Neuvede-li provozovatel osobu (jméno řidiče v době přestupku) a nebude-li to on sám, zaplatí sice pokutu, ale bez ztráty bodů.


Postup policie dle nového zákona

Varianta A

Výzva k uhrazení „pokuty“ v blokovém řízení. Po zaplacení se přestupek automaticky odloží bez ztráty bodu.

Varianta B

Provozovatel (majitel) vozidla při přestupkovém řízení oznámí totožnost skutečného řidiče a policii zahájí správní řízení vůči oznámenému (uvedenému) řidiči.

Nebude-li možné řidiče dohledat (např.: cizinec, smyšlené jméno), řízení se zastaví, ale pokud se odloží, obrátí se policie opět na provozovatele vozidla a je uplatněna Varianta A. Odmítne-li pokutu uhradit, je zahájeno správní řízení o správním deliktu, pak musí provozovatel počítat s výrazně vyšší pokutou, pokud nedojde v průběhu k zastavení řízení či vyvinění.

Odkaz: novelizace zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, provedená zákonem č. 297/2011 Sb.


Další články z rubriky

NENÍ ČEJKOVÁ NA MINISTERSTVU ZEMĚDĚLSTVÍ JEN JAKOUSI „TROJSKOU KOBYLOU“?

NENÍ ČEJKOVÁ NA MINISTERSTVU ZEMĚDĚLSTVÍ JEN JAKOUSI „TROJSKOU KOBYLOU“?

PROHLÁŠENÍ INVESTIGATIVNÍCH NOVINÁŘŮ

PROHLÁŠENÍ INVESTIGATIVNÍCH NOVINÁŘŮ

NEPODCEŇTE ZAVÁDĚNÍ GDPR, RADÍ INSTITUT OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

NEPODCEŇTE ZAVÁDĚNÍ GDPR, RADÍ INSTITUT OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ZPRACOVÁNÍ A OCHRANA DAT PODLÉHÁ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

ZPRACOVÁNÍ A OCHRANA DAT PODLÉHÁ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

VÁNOČNÍ KAPŘI BUDOU

VÁNOČNÍ KAPŘI BUDOU

ALFONS MUCHA - SLOVANSKÁ EPOPEJ