Magazín Elita

NOVELA SILNIČNÍHO ZÁKONA: KONEC OSOBY BLÍZKÉ

NOVELA SILNIČNÍHO ZÁKONA: KONEC OSOBY BLÍZKÉ

Novela silničního zákona č. 361/2000 Sb., nabude účinnosti již  19. ledna 2013 a má vyřešit diskutabilní status osoby blízké, na kterou se řidiči často vymlouvali při přestupcích. A jak už to s našimi zákony bývá, často neřeší situaci, které se přímo dotýkají. Není tomu jinak ani v tomto případě.

Zákon je novým nástrojem při řešení dopravních přestupků, kde není prokazatelně znám viník. Od 19. ledna bude odpovědnost na provozovateli vozu. U méně závažných přestupků se již nebude hledat viník. Například v Holandsku je vždy (bez výjimek) potrestán provozovatel, který svými interními či osobními nástroji vymáhá náhradu sankce po řidiči (ale také nemusí), který je skutečným viníkem. Tento model byl odborníky prosazován i v naší zemi, avšak politici návrh zákona měnili tak dlouho, až opět vypadl „legislativní patvar“.

Otázkou zůstává, zda je to správná a hlavně legitimní cesta, pokud došlo k vyloučení statusu blízké osoby. Bez velkého zkoumání je patrné, že je to v rozporu s Listinou základních práv a svobod, která je nedílnou součástí ústavního pořádku České republiky.

Jak z toho elegantně vyklouznout se nedá jednoznačně poradit, ale rozhodně se může jednat o skutečnost, kdy provozovatel (majitel) vůz půjčí konkrétní osobě, a ta konkrétní osoba jej nechá řídit někoho jiného, kdo je jemu (pro něho) osobou blízkou. Pak je pravděpodobné, že bude přestupek odložen (poznámka redakce – pouze předpokládáme). 

Uvede-li provozovatel (majitel), kdo vozidlo skutečně řídil, což je jeho povinností, zprostí se vlastní odpovědnosti ze zákona. Veškeré důkazy posoudí správní orgán v souladu se správním řádem a přestupkovým zákonem. Neuvede-li provozovatel osobu (jméno řidiče v době přestupku) a nebude-li to on sám, zaplatí sice pokutu, ale bez ztráty bodů.


Postup policie dle nového zákona

Varianta A

Výzva k uhrazení „pokuty“ v blokovém řízení. Po zaplacení se přestupek automaticky odloží bez ztráty bodu.

Varianta B

Provozovatel (majitel) vozidla při přestupkovém řízení oznámí totožnost skutečného řidiče a policii zahájí správní řízení vůči oznámenému (uvedenému) řidiči.

Nebude-li možné řidiče dohledat (např.: cizinec, smyšlené jméno), řízení se zastaví, ale pokud se odloží, obrátí se policie opět na provozovatele vozidla a je uplatněna Varianta A. Odmítne-li pokutu uhradit, je zahájeno správní řízení o správním deliktu, pak musí provozovatel počítat s výrazně vyšší pokutou, pokud nedojde v průběhu k zastavení řízení či vyvinění.

Odkaz: novelizace zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, provedená zákonem č. 297/2011 Sb.


Další články z rubriky

PRÁVNÍ ŘÁD NEZNÁ ÚKON VÝPOVĚĎ DOHODOU

PRÁVNÍ ŘÁD NEZNÁ ÚKON VÝPOVĚĎ DOHODOU

BOROVENŠTÍ DOBROVOLNÍ HASIČI POTVRDILI SVOJI POTŘEBNOST!

BOROVENŠTÍ DOBROVOLNÍ HASIČI POTVRDILI SVOJI POTŘEBNOST!

ÚSTAVNÍ SOUD SE ZASTAL PACIENTŮ A LÉKAŘŮ

ÚSTAVNÍ SOUD SE ZASTAL PACIENTŮ A LÉKAŘŮ

NAŘÍZENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ VSTOUPÍ V PLATNOST ZA ROK

NAŘÍZENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ VSTOUPÍ V PLATNOST ZA ROK

BUDOU MÍT VODNÍ SKÚTRY NA VLTAVĚ I LETOS ZELENOU?

BUDOU MÍT VODNÍ SKÚTRY NA VLTAVĚ I LETOS ZELENOU?