Magazín Elita

ZÁKONA O AUDIOVIZUÁLNÍCH DÍLECH A PODPOŘE KINEMATOGRAFIE PRODLOUŽIL I LHŮTU MAJETKOVÉ OCHRANY AUTORSKÝCH PRÁV

ZÁKONA O AUDIOVIZUÁLNÍCH DÍLECH A PODPOŘE KINEMATOGRAFIE PRODLOUŽIL I LHŮTU MAJETKOVÉ OCHRANY AUTORSKÝCH PRÁV

Na sklonku loňského roku došlo k přehlasování prezidentského veta Zákona o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi) v Poslanecké sněmovně znamená ukončení legislativního procesu.

Aktuálně Ministerstvo kultury ČR a další výkonné úřady ministerstva začíná naplňovat zákon jeho uváděním do života. Zákon o audiovizi předpokládá zrušení Státního fondu ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie a ustavení nového Státního fondu kinematografie.

Nový zákon o audiovizi v nejbližších měsících vyžaduje následující kroky:

Najít vhodného kandidáta na tento post ředitel Fondu - nový Fond převezme veškerou agendu starého Fondu a zároveň nově od Ministerstva kultury převezme správu Programu podpory filmového průmyslu.

Notifikace zákona

Zákon o podpoře kinematografie překračuje míru povolené veřejné podpory a proto musí být podle pravidel EU notifikován Evropskou komisí. Proces notifikace zákona a prověřování jeho souladu se sdělením Komise Radě, Evropskému parlamentu, Hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ohledně některých právních aspektů problematiky kinematografických a jiných audiovizuálních děl (tzv. Cinema Communication 4 COM/2001/0534 final) bude mít na starosti Ministerstvo kultury.

Předpokládaná délka notifikace je zhruba 3 měsíce.

 

Co to znamená prakticky: Například dílo Jaroslava Ježka bude v případě uvedení skladeb vytvořených ve spolupráci s Jiřím Voskovcem a Janem Werichem opětovně chráněno zákonnou lhůtou majetkové ochrany autorských práv, která je nyní sedmdesátiletá, takže jejich volné použití se opět prodloužilo.


Další články z rubriky

PRÁVNÍ ŘÁD NEZNÁ ÚKON VÝPOVĚĎ DOHODOU

PRÁVNÍ ŘÁD NEZNÁ ÚKON VÝPOVĚĎ DOHODOU

BOROVENŠTÍ DOBROVOLNÍ HASIČI POTVRDILI SVOJI POTŘEBNOST!

BOROVENŠTÍ DOBROVOLNÍ HASIČI POTVRDILI SVOJI POTŘEBNOST!

ÚSTAVNÍ SOUD SE ZASTAL PACIENTŮ A LÉKAŘŮ

ÚSTAVNÍ SOUD SE ZASTAL PACIENTŮ A LÉKAŘŮ

NAŘÍZENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ VSTOUPÍ V PLATNOST ZA ROK

NAŘÍZENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ VSTOUPÍ V PLATNOST ZA ROK

BUDOU MÍT VODNÍ SKÚTRY NA VLTAVĚ I LETOS ZELENOU?

BUDOU MÍT VODNÍ SKÚTRY NA VLTAVĚ I LETOS ZELENOU?

INTERBEAUTY PRAGUE 2017