Magazín Elita

ZÁKONA O AUDIOVIZUÁLNÍCH DÍLECH A PODPOŘE KINEMATOGRAFIE PRODLOUŽIL I LHŮTU MAJETKOVÉ OCHRANY AUTORSKÝCH PRÁV

ZÁKONA O AUDIOVIZUÁLNÍCH DÍLECH A PODPOŘE KINEMATOGRAFIE PRODLOUŽIL I LHŮTU MAJETKOVÉ OCHRANY AUTORSKÝCH PRÁV

Na sklonku loňského roku došlo k přehlasování prezidentského veta Zákona o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi) v Poslanecké sněmovně znamená ukončení legislativního procesu.

Aktuálně Ministerstvo kultury ČR a další výkonné úřady ministerstva začíná naplňovat zákon jeho uváděním do života. Zákon o audiovizi předpokládá zrušení Státního fondu ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie a ustavení nového Státního fondu kinematografie.

Nový zákon o audiovizi v nejbližších měsících vyžaduje následující kroky:

Najít vhodného kandidáta na tento post ředitel Fondu - nový Fond převezme veškerou agendu starého Fondu a zároveň nově od Ministerstva kultury převezme správu Programu podpory filmového průmyslu.

Notifikace zákona

Zákon o podpoře kinematografie překračuje míru povolené veřejné podpory a proto musí být podle pravidel EU notifikován Evropskou komisí. Proces notifikace zákona a prověřování jeho souladu se sdělením Komise Radě, Evropskému parlamentu, Hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ohledně některých právních aspektů problematiky kinematografických a jiných audiovizuálních děl (tzv. Cinema Communication 4 COM/2001/0534 final) bude mít na starosti Ministerstvo kultury.

Předpokládaná délka notifikace je zhruba 3 měsíce.

 

Co to znamená prakticky: Například dílo Jaroslava Ježka bude v případě uvedení skladeb vytvořených ve spolupráci s Jiřím Voskovcem a Janem Werichem opětovně chráněno zákonnou lhůtou majetkové ochrany autorských práv, která je nyní sedmdesátiletá, takže jejich volné použití se opět prodloužilo.


Další články z rubriky

NENÍ ČEJKOVÁ NA MINISTERSTVU ZEMĚDĚLSTVÍ JEN JAKOUSI „TROJSKOU KOBYLOU“?

NENÍ ČEJKOVÁ NA MINISTERSTVU ZEMĚDĚLSTVÍ JEN JAKOUSI „TROJSKOU KOBYLOU“?

PROHLÁŠENÍ INVESTIGATIVNÍCH NOVINÁŘŮ

PROHLÁŠENÍ INVESTIGATIVNÍCH NOVINÁŘŮ

NEPODCEŇTE ZAVÁDĚNÍ GDPR, RADÍ INSTITUT OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

NEPODCEŇTE ZAVÁDĚNÍ GDPR, RADÍ INSTITUT OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ZPRACOVÁNÍ A OCHRANA DAT PODLÉHÁ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

ZPRACOVÁNÍ A OCHRANA DAT PODLÉHÁ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

VÁNOČNÍ KAPŘI BUDOU

VÁNOČNÍ KAPŘI BUDOU

ALFONS MUCHA - SLOVANSKÁ EPOPEJ