Magazín Elita

LÁZEŇSKÁ LÉČBA: CO SE MĚNÍ A CO ZŮSTÁVÁ V ROCE 2013

LÁZEŇSKÁ LÉČBA: CO SE MĚNÍ A CO ZŮSTÁVÁ V ROCE 2013

Ministerstvo zdravotnictví dokončilo novelizaci vyhlášky - „Indikačního seznamu“, který k jednotlivým diagnózám a jejich stupni přiřazuje nárok na čerpání hrazené lázeňské péče. V současné době se šíří řada zkreslených informací o omezeních lázeňské léčby, přinášíme vám tedy informace o úhradách z prostředků zdravotního pojištění.

Novelizovaná vyhláška nadále zachovává formu příspěvku, jak na komplexní tak i na příspěvkovou léčbu. U většiny diagnóz se krátí délka pobytu o 1 týden: v případě plně hrazené komplexní péče tedy na tři týdny u dospělých pacientů, v případě příspěvkové, u níž pojišťovna hradí pouze léčení, může lékař navrhnout buď léčbu dvou- nebo tří týdenní. U dětských pacientů však zůstává délka pobytu i nadále na čtyřech týdnech.

LÁZEŇSKÁ LÉČBA: CO SE MĚNÍ A CO ZŮSTÁVÁ

  • V případě komplexní, tj. plně hrazené lázeňské péče, je i nadále pacient v režimu pracovní neschopnosti.
  • Zkrácení délky komplexní lázeňské péče u dospělých z 28 na 21 dnů.
  • Stanovení délky lázeňské péče pro děti a dorost na 28 dnů.
  • Délka příspěvkové lázeňské péče - 21 nebo 14 dnů (dle dohody s lékařem)
  • Možnost opakování lázeňské péče zachována: Lázeňskou léčbu lze opakovat u řady diagnóz formou komplexní lázeňské péče, v některých případech pouze příspěvkové péče. Možnosti opakování lázeňské léčby u jednotlivých indikací přesně definuje nový Indikační seznam . Při posuzování nároku na lázeňskou péči se do celkového limitu opakovaných pobytů budou započítávat pobyty uskutečněné od 1. října 2009.
  • Zrušení edukačních pobytů pro diabetiky.
  • Rozšíření lázeňských míst - možnosti léčby o nové indikace pro dospělé i děti.

Zdroj: Svaz léčebných lázní ČR


Další články z rubriky

I DROBNÉ PORANĚNÍ OKA MŮŽE ZPŮSOBIT VÁŽNÉ KOMPLIKACE

I DROBNÉ PORANĚNÍ OKA MŮŽE ZPŮSOBIT VÁŽNÉ KOMPLIKACE

CHCETE-LI SKONCOVAT S ALERGIEMI, MUSÍTE JÍT PO PŘÍČINÁCH!

CHCETE-LI SKONCOVAT S ALERGIEMI, MUSÍTE JÍT PO PŘÍČINÁCH!

CHODIDLA JSOU NAŠÍ VIZITKOU!

CHODIDLA JSOU NAŠÍ VIZITKOU!

THE EMBLEM HOTEL: CESTOVATELSKÝ RÁJ V CENTRU PRAHY

THE EMBLEM HOTEL: CESTOVATELSKÝ RÁJ V CENTRU PRAHY

POCENÍ JE ZCELA PŘIROZENÝ PROCES, ALE BÝVÁ I VELMI NEŽÁDOUCÍ…

POCENÍ JE ZCELA PŘIROZENÝ PROCES, ALE BÝVÁ I VELMI NEŽÁDOUCÍ…

ALFONS MUCHA - SLOVANSKÁ EPOPEJ