Magazín Elita

LÁZEŇSKÁ LÉČBA: CO SE MĚNÍ A CO ZŮSTÁVÁ V ROCE 2013

LÁZEŇSKÁ LÉČBA: CO SE MĚNÍ A CO ZŮSTÁVÁ V ROCE 2013

Ministerstvo zdravotnictví dokončilo novelizaci vyhlášky - „Indikačního seznamu“, který k jednotlivým diagnózám a jejich stupni přiřazuje nárok na čerpání hrazené lázeňské péče. V současné době se šíří řada zkreslených informací o omezeních lázeňské léčby, přinášíme vám tedy informace o úhradách z prostředků zdravotního pojištění.

Novelizovaná vyhláška nadále zachovává formu příspěvku, jak na komplexní tak i na příspěvkovou léčbu. U většiny diagnóz se krátí délka pobytu o 1 týden: v případě plně hrazené komplexní péče tedy na tři týdny u dospělých pacientů, v případě příspěvkové, u níž pojišťovna hradí pouze léčení, může lékař navrhnout buď léčbu dvou- nebo tří týdenní. U dětských pacientů však zůstává délka pobytu i nadále na čtyřech týdnech.

LÁZEŇSKÁ LÉČBA: CO SE MĚNÍ A CO ZŮSTÁVÁ

  • V případě komplexní, tj. plně hrazené lázeňské péče, je i nadále pacient v režimu pracovní neschopnosti.
  • Zkrácení délky komplexní lázeňské péče u dospělých z 28 na 21 dnů.
  • Stanovení délky lázeňské péče pro děti a dorost na 28 dnů.
  • Délka příspěvkové lázeňské péče - 21 nebo 14 dnů (dle dohody s lékařem)
  • Možnost opakování lázeňské péče zachována: Lázeňskou léčbu lze opakovat u řady diagnóz formou komplexní lázeňské péče, v některých případech pouze příspěvkové péče. Možnosti opakování lázeňské léčby u jednotlivých indikací přesně definuje nový Indikační seznam . Při posuzování nároku na lázeňskou péči se do celkového limitu opakovaných pobytů budou započítávat pobyty uskutečněné od 1. října 2009.
  • Zrušení edukačních pobytů pro diabetiky.
  • Rozšíření lázeňských míst - možnosti léčby o nové indikace pro dospělé i děti.

Zdroj: Svaz léčebných lázní ČR


Další články z rubriky

VĚDCI NA YALE UNIVERSITĚ PROKÁZALI ÚPRAVU TRÁVÍCÍCH OBTÍŽÍ POMOCÍ ALCAT TESTU

VĚDCI NA YALE UNIVERSITĚ PROKÁZALI ÚPRAVU TRÁVÍCÍCH OBTÍŽÍ POMOCÍ ALCAT TESTU

ŠIROKÁ NABÍDKA LÁZEŇSKÝCH RESORTŮ VYHOVÍ VŠEM GENERACÍM, TAK NEVÁHEJTE!

ŠIROKÁ NABÍDKA LÁZEŇSKÝCH RESORTŮ VYHOVÍ VŠEM GENERACÍM, TAK NEVÁHEJTE!

MUDR. MICHAELA TOMANOVÁ: JAK SI NEJLÉPE PORADIT S ČASTOU BOLESTÍ KLOUBŮ

MUDR. MICHAELA TOMANOVÁ: JAK SI NEJLÉPE PORADIT S ČASTOU BOLESTÍ KLOUBŮ

VÍKENDOVÉ LÁZEŇSKÉ POBYTY V KARLOVÝCH VARECH TÁHNOU

VÍKENDOVÉ LÁZEŇSKÉ POBYTY V KARLOVÝCH VARECH TÁHNOU

PŘIČICHNĚTE K NOVÝM SVÍČKÁM Z DÍLNY VILLAGE CANDLE!

PŘIČICHNĚTE K NOVÝM SVÍČKÁM Z DÍLNY VILLAGE CANDLE!

INTERBEAUTY PRAGUE 2017