Magazín Elita

SANEP: S KLAUSOVOU AMNESTIÍ NESOUHLASÍ VÍCE NEŽ ČTYŘI PĚTINY LIDÍ

SANEP: S KLAUSOVOU AMNESTIÍ NESOUHLASÍ VÍCE NEŽ ČTYŘI PĚTINY LIDÍ

Praha 4. ledna (PROTEXT) - S Klausovou amnestií nesouhlasí více než čtyři pětiny Čechů, více než dvě pětiny veřejnosti ji považují za amorální a nezodpovědnou. Dílčí amnestii, kterou prezident republiky Václav Klaus vyhlásil k 20. výročí samostatnosti České republiky, vyvolává u většinové části domácí populace značnou nevoli.

Jak ukázal exkluzivní bleskový průzkum společnosti SANEP, 81,9 procenta domácí populace v souhrnu s prezidentskou amnestií nesouhlasí. Jako naprosto amorální a nezodpovědné rozhodnutí, které legitimizuje i závažnou trestnou činnost a bude mít negativní dopad na celou společnost, vnímá Klausovu amnestii 40,7 procenta veřejnosti. Dalších 20,3 procenta dotázaných, kteří představují reprezentativní vzorek domácí populace, je přesvědčeno, že amnestie pomůže korupčníkům napojeným na politické špičky. Názor, že prezidentská amnestie odlehčí soudům, pak sdílí pouze 6,1 procenta dotázaných.

Rozhořčení většinové části domácí populace, které vyvolala Klausova amnestie, se pak zásadně odráží v názoru 71,8 procenta dotázaných, kteří jsou v souhrnu přesvědčeni, že by prezident neměl mít nadále ústavní možnost udílet takto rozsáhlé amnestie. Názor, že amnestie měla být vyhlášená pouze na malé a nedbalostní trestné činy sdílí 62,1 procenta dotázaných a 24,2 procenta respondentů se domnívá, že neměla být vyhlášena vůbec. Za prezidentem Václavem Klausem pak stojí 10,1 procenta dotázaných, kteří se domnívají, že amnestie je plně v jeho pravomoci a ve správném rozsahu.

Exkluzivní bleskový internetový on/off-line průzkum byl proveden ve dnech 2. - 3. ledna 2013 na vybrané skupině 1573 dotázaných, kteří představují reprezentativní vzorek obyvatel ČR ve věku 18-69 let. Celkově se průzkumu společnosti SANEP zúčastnilo v rámci respondentního panelu více než 220.000 registrovaných uživatelů 6647 dotázaných. Reprezentativní vzorek byl vybrán metodou kvótního výběru a odpovídá sociodemografickému rozložení obyvatel ČR dle údajů Českého statistického úřadu. Statistická chyba u uvedené skupiny obyvatel se pohybuje v rozmezí +-1,5 procenta. Kontrola daného vzorku byla provedena triangulační datovou metodou.

Více na http://www.sanep.cz

Fotogalerie
1995 1996

Další články z rubriky

PROČ ŠUMAVA VYSYCHÁ?

PROČ ŠUMAVA VYSYCHÁ?

SANEP VYHODNOTIL ČERVNOVÉ PREFERENCE KANDIDÁTŮ NA PRAŽSKÉHO PRIMÁTORA

SANEP VYHODNOTIL ČERVNOVÉ PREFERENCE KANDIDÁTŮ NA PRAŽSKÉHO PRIMÁTORA

POMOC PRO PODNIKATELE - NAVZDORY SENÁTU, KTERÝ VLONI JEHO OFICIÁLNÍ VZNIK ZARAZIL

POMOC PRO PODNIKATELE - NAVZDORY SENÁTU, KTERÝ VLONI JEHO OFICIÁLNÍ VZNIK ZARAZIL

NENÍ ČEJKOVÁ NA MINISTERSTVU ZEMĚDĚLSTVÍ JEN JAKOUSI „TROJSKOU KOBYLOU“?

NENÍ ČEJKOVÁ NA MINISTERSTVU ZEMĚDĚLSTVÍ JEN JAKOUSI „TROJSKOU KOBYLOU“?

PROHLÁŠENÍ INVESTIGATIVNÍCH NOVINÁŘŮ

PROHLÁŠENÍ INVESTIGATIVNÍCH NOVINÁŘŮ

ALFONS MUCHA - SLOVANSKÁ EPOPEJ