Magazín Elita

ZŘEKNUTÍ SE DĚDICTVÍ

ZŘEKNUTÍ SE DĚDICTVÍ

V současné době není možné se vzdát dědictví předem za života zůstavitele, ale je jen možné odmítnout dědictví až po jeho smrti. Dle nové právní úpravy je možné se svého potencionálního dědického dílu (dědictví) zříci dle § 1484 ještě za zůstavitelova života, a to smlouvou se zůstavitelem prostřednictvím veřejné listiny. Zříci se lze celého dědictví či jen práva na povinný díl (účinnost platí i pro potomky dědice, který se práva na dědictví zříká).

Zřeknutí se dědictví tak, aby bylo platné i s nástupem nové právní úpravy je možné již dnes, ale za platné bude považované tehdy, pokud se účinnosti nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. dožije zůstavitel.

Nová právní úprava vejde v platnost dne 1.1. 2014

Lenka Žáčková


Další články z rubriky

NENÍ ČEJKOVÁ NA MINISTERSTVU ZEMĚDĚLSTVÍ JEN JAKOUSI „TROJSKOU KOBYLOU“?

NENÍ ČEJKOVÁ NA MINISTERSTVU ZEMĚDĚLSTVÍ JEN JAKOUSI „TROJSKOU KOBYLOU“?

PROHLÁŠENÍ INVESTIGATIVNÍCH NOVINÁŘŮ

PROHLÁŠENÍ INVESTIGATIVNÍCH NOVINÁŘŮ

NEPODCEŇTE ZAVÁDĚNÍ GDPR, RADÍ INSTITUT OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

NEPODCEŇTE ZAVÁDĚNÍ GDPR, RADÍ INSTITUT OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ZPRACOVÁNÍ A OCHRANA DAT PODLÉHÁ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

ZPRACOVÁNÍ A OCHRANA DAT PODLÉHÁ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

VÁNOČNÍ KAPŘI BUDOU

VÁNOČNÍ KAPŘI BUDOU

ALFONS MUCHA - SLOVANSKÁ EPOPEJ