Magazín Elita

ZŘEKNUTÍ SE DĚDICTVÍ

ZŘEKNUTÍ SE DĚDICTVÍ

V současné době není možné se vzdát dědictví předem za života zůstavitele, ale je jen možné odmítnout dědictví až po jeho smrti. Dle nové právní úpravy je možné se svého potencionálního dědického dílu (dědictví) zříci dle § 1484 ještě za zůstavitelova života, a to smlouvou se zůstavitelem prostřednictvím veřejné listiny. Zříci se lze celého dědictví či jen práva na povinný díl (účinnost platí i pro potomky dědice, který se práva na dědictví zříká).

Zřeknutí se dědictví tak, aby bylo platné i s nástupem nové právní úpravy je možné již dnes, ale za platné bude považované tehdy, pokud se účinnosti nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. dožije zůstavitel.

Nová právní úprava vejde v platnost dne 1.1. 2014

Lenka Žáčková


Další články z rubriky

VÁNOČNÍ KAPŘI BUDOU

VÁNOČNÍ KAPŘI BUDOU

PRÁVNÍ ŘÁD NEZNÁ ÚKON VÝPOVĚĎ DOHODOU

PRÁVNÍ ŘÁD NEZNÁ ÚKON VÝPOVĚĎ DOHODOU

BOROVENŠTÍ DOBROVOLNÍ HASIČI POTVRDILI SVOJI POTŘEBNOST!

BOROVENŠTÍ DOBROVOLNÍ HASIČI POTVRDILI SVOJI POTŘEBNOST!

ÚSTAVNÍ SOUD SE ZASTAL PACIENTŮ A LÉKAŘŮ

ÚSTAVNÍ SOUD SE ZASTAL PACIENTŮ A LÉKAŘŮ

NAŘÍZENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ VSTOUPÍ V PLATNOST ZA ROK

NAŘÍZENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ VSTOUPÍ V PLATNOST ZA ROK