Magazín Elita

NOVELA OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU - NÁJEMNÉ V PRAZE OD 1. 1. 2013

NOVELA OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU - NÁJEMNÉ V PRAZE OD 1. 1. 2013

Novela byla vyhlášena zveřejněním ve Sbírce zákonů s datem 25. 5. 2011 pod číslem zákona 132/2011 Sb. Třetí závěrečnou etapou nabude účinnosti novelizované znění paragrafu § 696 občanského zákoníku - bude řešit ty byty, u kterých skončí platnost zákona č.107/2006 Sb. až k 31. prosinci 2012

Nesouhlas nájemce s cenovým návrhem pronajímatele

Nesouhlas s cenovým návrhem pronajímatele způsobí to, že nájem trvá za stávajících podmínek. Pokud návrh splňoval požadavky § 696 (byl písemný a nebyl akceptován do 2 měsíců), může soud na návrh nájemce nebo pronajímatele, který bude podán pouze ve lhůtě dalších 3 měsíců, rozhodnout o výši nájemného. Soud může určit nájemné, které je v místě a čase obvyklé.

Pokud nedojde k dohodě na základě pasivity, nájemce do dvou měsíců, může rozhodnout o výši nájemného soud na návrh pronajímatele nebo nájemce. Soud určí nájemné, které je v místě a čase obvyklé.

Toto ustanovení mohou použít pronajímatelé a nájemci u bytů, kde možnost jednostranného zvýšení nájemného končí až k 31. 12. 2012 a nová právní úprava se použije až počínaje dnem 1. 1. 2013.

POZOR: Soud podle nově připravené úpravy určí výši nájemného ke dni podání návrhu, to znamená, že bude nutné zaplatit rozdíl i zpětně (tedy i za dobu trvání soudu).
 
Jak se bude určovat (zjišťovat) „nájemné v místě a čase obvyklé“
Soud bude vycházet ze zkušenosti z předchozích rozhodnutí soudu, dále bude využívat posudků znalců, porovnání s dalšími byty popř. mapy nájemného.  Za svědky k soudu mohou být povoláni ke svědecké výpovědi například realitní makléři. Strany sporu budou mít možnost navrhovat vlastní důkazy pro zjištění správné výše nájemného.


Nemám na nové nájemné

Pokud zvýšené nájemné spolu s ostatními náklady na bydlení přesáhne v Praze 35 % (mimo Prahu 30%) disponibilních příjmů domácnosti, lze čerpat příspěvek na bydlení až do výše normativů stanovených pro daný rok Ministerstvem práce a sociálních věcí. Žádosti o příspěvek na bydlení přijímají kontaktní místa příslušných úřadů práce. O doplatek na bydlení lze žádat prostřednictvím na sociálních odborů pověřených obecních úřadů.
 
Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Zpracovala: Lenka Žáčková

 


Další články z rubriky

V KOMUNÁLNÍCH VOLBÁCH MÁ ŠANCI VÍCE STRAN, ALE DOMINOVAT BUDE HNUTÍ ANO

V KOMUNÁLNÍCH VOLBÁCH MÁ ŠANCI VÍCE STRAN, ALE DOMINOVAT BUDE HNUTÍ ANO

MÁŘÍ MAGDALÉNA VNÁŠELA NADĚJI NA SVOBODNĚJŠÍ ŽIVOT ŽENÁM

MÁŘÍ MAGDALÉNA VNÁŠELA NADĚJI NA SVOBODNĚJŠÍ ŽIVOT ŽENÁM

PROČ ŠUMAVA VYSYCHÁ?

PROČ ŠUMAVA VYSYCHÁ?

SANEP VYHODNOTIL ČERVNOVÉ PREFERENCE KANDIDÁTŮ NA PRAŽSKÉHO PRIMÁTORA

SANEP VYHODNOTIL ČERVNOVÉ PREFERENCE KANDIDÁTŮ NA PRAŽSKÉHO PRIMÁTORA

POMOC PRO PODNIKATELE - NAVZDORY SENÁTU, KTERÝ VLONI JEHO OFICIÁLNÍ VZNIK ZARAZIL

POMOC PRO PODNIKATELE - NAVZDORY SENÁTU, KTERÝ VLONI JEHO OFICIÁLNÍ VZNIK ZARAZIL

HALLOWEEN DĚTSKÉ AKCE 4+2 ZDARMA

LIFE!

ALFONS MUCHA - SLOVANSKÁ EPOPEJ