Magazín Elita

SPOR O OCHRANNOU ZNÁMKU CZECH POINT NABÍRÁ NA OBRÁTKÁCH

SPOR O OCHRANNOU ZNÁMKU CZECH POINT NABÍRÁ NA OBRÁTKÁCH

CZECH POINT 101, společnost, zabývající se realitami a správou majetku, která působí v České republice od roku 2003, obdržela velmi překvapivé rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví o zrušení registrace své ochranné známky z důvodů údajného "zlého úmyslu“ poškodit budoucí název úřadoven právních služeb CzechPoint.

Žádost o zrušení podalo na jaře roku 2012 Ministerstvo vnitra, se kterým vede společnost o ochrannou známku "CZECH POINT“ dlouholetý a dosud nedořešený právní spor. "Rychlé jednání Úřadu průmyslového vlastnictví a jeho rozhodnutí o zrušení navzdory četným důkazům o oprávněnosti naší registrace, která proběhla bezmála rok před spuštěním projektu CzechPoint, je krajně podezřelé a otevírá spoustu otázek,“ říká Nathan Brown, zakladatel společnosti CZECH POINT 101.

 Proti rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví podává společnost okamžité odvolání. Ministerstvo vnitra navíc dosud nezaplatilo dlužnou částku na pokrytí výdajů soudního řízení, které společnosti CZECH POINT 101 přiznalo rozhodnutí Úřadu pro harmonizaci vnitřního trhu EU. Ten v roce 2011 zamítl žádost české vlády o registraci značky "CZECH POINT“ na evropské úrovni.

Společnost CZECH POINT 101 zaregistrovala ochrannou známku "CZECH POINT" v České republice v roce 2006. V roce 2007 zaregistrovala česká vláda ochrannou známku "CzechPOINT" a zahájila masivní rozšiřování úřadoven, které poskytují služby, jako je ověřování podpisů, výpisy z katastru nemovitostí, výpisy společností či výpisy z trestního rejstříku, ve snaze zjednodušit byrokracii.

Společnost CZECH POINT 101 je přesvědčena o tom, že používání tohoto názvu porušuje výkon práv z její ochranné známky. Často se na ní dokonce obracejí lidé, kteří si ji s úřadovnami CzechPOINT pletou a požadují právní služby či opravy svých datových schránek.

Realitní společnost CZECH POINT 101 podala v roce 2008 na Ministerstvo vnitra pro zneužívání ochranné známky žalobu. Ve stejném roce se vláda snažila zaregistrovat svoji komunitární ochrannou známku na úrovni EU u Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu.

Námitky realitní společnosti CZECH POINT 101 proti tomuto kroku byly však v mnoha směrech úspěšné a OHIM (Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu) odmítl ochrannou známku české vlády pro řadu obchodních činností zaregistrovat. Česká vláda se proti tomuto rozhodnutí odvolala, avšak odvolací orgán této žádosti nevyhověl a prvoinstanční rozhodnutí OHIMu potvrdil.

Pavel Pařízek


Další články z rubriky

PROČ ŠUMAVA VYSYCHÁ?

PROČ ŠUMAVA VYSYCHÁ?

SANEP VYHODNOTIL ČERVNOVÉ PREFERENCE KANDIDÁTŮ NA PRAŽSKÉHO PRIMÁTORA

SANEP VYHODNOTIL ČERVNOVÉ PREFERENCE KANDIDÁTŮ NA PRAŽSKÉHO PRIMÁTORA

POMOC PRO PODNIKATELE - NAVZDORY SENÁTU, KTERÝ VLONI JEHO OFICIÁLNÍ VZNIK ZARAZIL

POMOC PRO PODNIKATELE - NAVZDORY SENÁTU, KTERÝ VLONI JEHO OFICIÁLNÍ VZNIK ZARAZIL

NENÍ ČEJKOVÁ NA MINISTERSTVU ZEMĚDĚLSTVÍ JEN JAKOUSI „TROJSKOU KOBYLOU“?

NENÍ ČEJKOVÁ NA MINISTERSTVU ZEMĚDĚLSTVÍ JEN JAKOUSI „TROJSKOU KOBYLOU“?

PROHLÁŠENÍ INVESTIGATIVNÍCH NOVINÁŘŮ

PROHLÁŠENÍ INVESTIGATIVNÍCH NOVINÁŘŮ

ALFONS MUCHA - SLOVANSKÁ EPOPEJ