Magazín Elita

SOUDNÍ SPOR PRO POŠKOZENÍ DOBRÉHO JMÉNA A NEČESTNÝM PRAKTIKÁM SOUTĚŽE PROTI ORGANIZACI PRO UDĚLOVÁNÍ NOBELOVY CENY ZAHÁJEN

SOUDNÍ SPOR PRO POŠKOZENÍ DOBRÉHO JMÉNA A NEČESTNÝM PRAKTIKÁM SOUTĚŽE PROTI ORGANIZACI PRO UDĚLOVÁNÍ NOBELOVY CENY ZAHÁJEN

Los Angeles 7. prosince (PROTEXT/PRNewswire) - Dr. Rongxiang Xu, zakladatel "vědy o regenerativní obnově lidského těla" a uznávaný biolog a vědec v oblasti lékařství, dnes podal žalobu proti Shromáždění pro Nobelovu cenu při lékařské univerzitě Karolinska Institutet (Nobel Assembly at Karolinska Institutet), švédské korporaci, @ Nobelforsamlingen. Shromáždění pro Nobelovu cenu při lékařské univerzitě Karolinska Institutet.

Karolinska Institutet je orgán, který uděluje Nobelovu cenu za fyziologii nebo medicínu. Žaloba podaná u Nejvyššího soudu státu Kalifornie, Centrální právní středisko okresu Orange County, zahrnuje poškození dobrého jména a nečestné praktiky soutěže.

Dr. Xu, jeden z předních světových vědců, objevil v roce 1984 existenci "regenerativní buňky ", která byla potvrzena jako keratin-19 pozitivní kmenová buňka po roce 2000 (americký patent 6991813B2). Tento objev učinil během svého studia popálenin a byl přínosem pro 20 milionů popálených v 73 zemích. Dr. Xu tvrdí, že jeho dobrá pověst ve vědeckých kruzích byla poškozena prohlášením žalované strany, Shromážděním pro Nobelovu cenu, a že utrpěl škodu. V žalobě je uváděno, že Shromáždění pro Nobelovu cenu úspěšně přitáhlo pozornost médií ke svému prohlášení o Nobelově ceně ve všech předních novinách a publikacích po celém světě a dokazuje, že může ovlivnit mínění jednotlivců prostřednictvím zkreslených informací.

"Mým hlavním důvodem pro zahájení tohoto soudního sporu bylo objasnit chybné a zavádějící prohlášení Akademie, aby byla zachována humanita a budoucí generace, biologický výzkum nesmí znesvěcovat přirozenost lidského života," řekl Dr. Xu.

8. října 2012, získali Nobelovu cenu za fyziologii a lékařství 2012 společně John B. Gurdon a Shinya Yamanaka "za objev možnosti přeprogramování dospělých buněk na pluripotentní (kmenové) buňky," což bylo rozsáhle prezentováno v médiích.

V abstraktu publikovaném na svých internetových stránkách v souvislosti s tímto výběrem, popsalo Shromáždění pro Nobelovu cenu tento vědecký objev a tvrdí, že tento vědecký objev "představuje vědeckou revoluci v našem chápání buněčného dělení a plasticity diferenciovaného stavu." V abstraktu se tvrdí, že: "[s]polečně, Gurdon a Yamanaka způsobem změnili chápání toho, jak se buňky a organismy vyvíjejí. Demonstrovali, že obvykle velmi stabilní diferenciovaný stav lze odblokovat, neboť má potenciál k tomu, aby se stal pluripotentní. Tento objev odhalil zcela nové zásadní oblasti výzkumu a nabízí velice zajímavé možnosti studia mechanismu chorob."

Dr. Xu věří a tvrdí, že prohlášení Shromáždění pro Nobelovu cenu je nepravdivé a že on byl tím, kdo tento objev o deset let dříve učinil a proto byla poškozena jeho reputace. Shromáždění pro Nobelovu cenu uvádí, že vědci, kteří získali Nobelovu cenu " zásadním způsobem změnili chápání toho, jak se buňky a organismy vyvíjejí" protože "demonstrovali, že obvykle velmi stabilní diferenciovaný stav lze odblokovat, neboť má potenciál k tomu, aby se stal pluripotentní." Tito vědci to nedemonstrovali. Byl to o deset let dříve Dr. Xu, který tento objev učinil, když byl schopen vysvětlit, jak lze odblokovat potenciál tělové buňky, aby se vrátila do pluripotentního stadia in situ.

Shromáždění pro Nobelovu cenu používá pojem "odblokované" sloučeniny, což vyvolává falešný dojem, že vědci, kteří vyhráli Nobelovu cenu, využívají přirozenou schopnost tělové buňky vrátit se do pluripotentního stavu přirozenou cestou, aniž by byla narušena integrita buňky. Pokud by zjištění vědců, kteří získali Nobelovu cenu, zahrnovala tělové buňky nedotčené a v původním stavu, jako zjištění Dr. Xua, pak by bylo prohlášení pravdivé a správné. Avšak objev nositelů Nobelovy ceny spočívá ve skutečnosti ve vytvoření modifikované buňky, která nemá nic společného s lidskou pluripotentní kmenovou buňkou. Akademie rovněž nesprávně uvedla, že "[t]ento objev odhalil zcela nové zásadní oblasti výzkumu a nabízí velice zajímavé možnosti studia mechanismu chorob ", což rovněž není správně.

Prohlášení odpůrce poskvrnilo a poškodilo úspěchy Dr. Xua v očích vědecké komunity, obchodníků, potenciálních investorů a jeho snahy o pozici hlavního přednášejícího na několika předních mezinárodních konferencích.

Navrhovatele zastupuje právnická firma Ardent Law Group v Kalifornii, číslo případu: 30-2012-00615804.


Další články z rubriky

V KOMUNÁLNÍCH VOLBÁCH MÁ ŠANCI VÍCE STRAN, ALE DOMINOVAT BUDE HNUTÍ ANO

V KOMUNÁLNÍCH VOLBÁCH MÁ ŠANCI VÍCE STRAN, ALE DOMINOVAT BUDE HNUTÍ ANO

MÁŘÍ MAGDALÉNA VNÁŠELA NADĚJI NA SVOBODNĚJŠÍ ŽIVOT ŽENÁM

MÁŘÍ MAGDALÉNA VNÁŠELA NADĚJI NA SVOBODNĚJŠÍ ŽIVOT ŽENÁM

PROČ ŠUMAVA VYSYCHÁ?

PROČ ŠUMAVA VYSYCHÁ?

SANEP VYHODNOTIL ČERVNOVÉ PREFERENCE KANDIDÁTŮ NA PRAŽSKÉHO PRIMÁTORA

SANEP VYHODNOTIL ČERVNOVÉ PREFERENCE KANDIDÁTŮ NA PRAŽSKÉHO PRIMÁTORA

POMOC PRO PODNIKATELE - NAVZDORY SENÁTU, KTERÝ VLONI JEHO OFICIÁLNÍ VZNIK ZARAZIL

POMOC PRO PODNIKATELE - NAVZDORY SENÁTU, KTERÝ VLONI JEHO OFICIÁLNÍ VZNIK ZARAZIL

ALFONS MUCHA - SLOVANSKÁ EPOPEJ